Hopp til innhold

PBL: – En meningsløs debatt

Private Barnehagers Landsforbund reagerer kraftig på uttalelser fra Telemarksforsking, om muligheter private barnehageselskaper har til å bryte loven.

Akrobaten Idrettsbarnehage

Akrobaten Idrettsbarnehage i Porsgrunn ble nylig kjøpt opp av Norlandia Care Group AS. Barnehagen selv er positiv til eierskiftet og mener det vil bety et større og sikrere støtteapparat.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Mandag skrev NRK om hvordan Fagforbundet mener barnehagebaroner blir søkkrike på skattebetalernes penger.

Forbundet mener mange private barnehageselskaper misbruker velferdssamfunnet, og forsker på barnehageøkonomi i Telemarksforsking, Trond Erik Lunder, bekreftet at dette er en mulighet selskapene har.

Særlig peker han på internprising, som er prising av transaksjoner mellom relaterte parter. Etter norsk lov skal prising mellom nærstående være priset på samme vilkår som det ville vært mellom uavhengige parter.

Arild Olsen, leder PBL

Administrerende direktør i PBL, Arild Olsen, kritiserer uttalelsen fra Telemarksforsking.

Foto: Leif Inge Larssen

Uttalelsen får Private Barnehagers Landsforbund til å reagere, og administrerende direktør Arild Olsen kaller debatten meningsløs. Han mener Trond Erik Lunders uttalelser kommer fra politikeren i han, og ikke fra forskeren.

– Jeg lurer nesten på om han svarer dette mot bedre vitende og for å få flere oppdrag fra Fagforbundet. Han må jo vite at det han sier er galt, sier Olsen.

Ingen oversikt over profitt

Olsen sier landsforbundet overlater til Utdanningsdirektoratet å holde årlig oversikt over hvor mye de ulike konsernene tjener på drift av barnehager i Norge. Han mener det er drøyt av Lunder å insinuere at private selskaper og revisorer bryter loven.

– Det er klart det er mulighet til å bryte loven. Men dette tar debatten ned på et nivå som er helt håpløst. Er det konkrete tilfeller så må de følges opp, men å komme med insinuasjoner slik som Lunder gjør her, er en forflating av debatten som er utrolig uheldig, sier han.

Trond Erik Lunder

Forsker, Trond Erik Lunder, mener innsatsen myndighetene har på området beviser at det bør fokuseres på temaet.

Foto: Telemarksforsking

Lunder er ikke enig i at han uttaler seg fra et politisk ståsted.

– Vi må ta utgangspunkt i hva jeg har blitt spurt om, og jeg har pekt på mulighetene som ligger i systemet og som også myndighetene har vært obs på, sier han.

Stoler på norske systemer

Lunder sier internprising er et stort fagfelt, med store utfordringer knyttet til seg.

– Det at det finnes et regelverk, og at regnskapene skal revideres, trenger ikke bety at dette ikke skjer, sier han.

– De leverer jo regnskap hvert år. Kommunene kontrollerer det og skattemyndighetene kontrollerer det. Det er ikke bare i barnehagesektoren det er fokus på internprising, sier Olsen.

Han mener debatten tar fokuset vekk fra problematikken om at det finnes for mange dårlige barnehager i Norge.

– Store konsern kjøper barnehager fordi det i sum skal være penger å hente, det benekter vi ikke. Men når vi har hatt tilfeller der private barnehager har misbrukt offentlige midler, har de fått sin fengselsstraff, sier Olsen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark