Hopp til innhold

Pasient ble bundet fast ulovlig – døde dager etterpå

En sykehjemspasient i Porsgrunn ble bundet fast og etterlatt alene på et lukket rom uten personale. – En veldig alvorlig sak, sier fylkeslegen.

Jan-Arne Hunnestad

ALVORLIG: Fylkeslege i Vestfold og Telemark, Jan-Arne Hunnestad, er helt klar på at denne saken er spesielt alvorlig.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Det som skjedde var ulovlig, er konklusjonen i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

I rapporten står det at pasienten ble bundet fast ulovlig og var alene uten personale i et lukket rom. Kommunen har heller ikke gitt pasienten forsvarlig helsehjelp.

Jan-Arne Hunnestad, som er fylkeslege i Vestfold og Telemark, sier de ser veldig alvorlig på saken.

– Det er en menneskerett å ha kontroll på egen kropp. Når man som institusjon tar bort den kontrollen, bryter man med menneskerettighetene. Det er lov å binde pasienter fast, men da skal det være i henhold til loven, sier Hunnestad til NRK.

– Fastspent uten å kunne bevege seg

Klagen ble sendt inn av pårørende i februar i år. Det hele startet i mars 2018, da pasienten ble lagt inn på Sykehuset Telemark med funksjonssvikt.

Sykehjemspasienten var innom tre forskjellige sykehjem før vedkommende døde.

Det var på sykehjem nummer to at det ulovlige skjedde, ifølge tilsynsrapporten:

«Pårørende observerte, og journal og dokumentasjon fra sykehjemmet bekrefter at pasienten ved flere tilfeller ble satt fast med belte i rullestol for å hindres fra å reise seg. Dette skjedde også ved anledninger hvor pasienten var alene på rommet med lukket dør. Dette vurderes som bruk av skjerming. Beltet ble brukt for å hindre at pasienten skadet seg ved å falle, men pasienten var ikke samtykkekompetent og ikke i stand til å åpne beltet selv. Pasienten ble overlatt til seg selv, fastspent i en stol uten mulighet til å bevege seg eller tilkalle hjelp».

– Vi vurderer at den oppfølgingen og behandlingen pasienten fikk de siste dagene han var på sykehjem 2 var mangelfull og uforsvarlig, og at pasienten ikke burde vært flyttet til annet sykehjem i den forfatningen han var i, står det til slutt i rapporten.

Ifølge fylkeslegen tar ikke ledelsen ved sykehjemmet selvkritikk for det som skjedde.

Lover gjennomgang

Kommunalsjef Aud Fleten i Porsgrunn kommune sier de forstår at fylkesmannen har gått grundig inn i saken etter å ha lest rapporten.

– Vi må forholde oss til det som er kommet fram, og skal gå gjennom alt som har skjedd. Dette er et komplisert fagområde, der vi hele tiden kurser våre ansatte, sier Fleten.

Vurderte politianmeldelse

Fylkesmannen skriver også at de synes lovbruddet var såpass graverende at de vurderte om saken skulle meldes til politiet.

– Med bakgrunn i at saken ligger så vidt langt tilbake i tid, har vi likevel konkludert med at vi ikke gjør det, står det i rapporten.

Fylkeslege Jan-Arne Hunnestad sier at sykehjemmet er i gang med forbedringer.

– Vi vil følge opp og se at de virkelig følger loven fremover.