Hopp til innhold

Oppsagt reservasjonslege saksøker kommunen

Den tidligere fastlegen i Sauherad, Katarzyna Jachimowicz, går til sak mot kommunen etter at hun ble oppsagt fordi hun ikke vil sette inn spiral. Om nødvendig tar hun saken til Strasbourg.

Katarzyna Jachimowicz, reservasjonslege

SAKSØKER: Katarzyna Jachimowicz mener hun ble usaklig oppsagt som fastlege i Sauherad.

Foto: NRK

Dette er den første saken om reservasjonsrett for leger som nå kommer opp for retten i Norge etter at reglene ble endret i fjor.

Magnar Kleiven er generalsekretær i Norges Kristelige legeforening og talsmann for den katolske legen Katarzyna Jachimowicz. Hun ble sagt opp før jul i fjor, men Kleven sier reservasjonskravet ble gjort klart da hun ble ansatt som fastlege i 2011.

– Da sa hun veldig klart til kommunen at hun reserverte seg mot abort og mot å sette inn spiral. Det fikk hun aksept for i kommunen, selv om det ikke ble en skriftlig avtale.

Har ikke reservasjonsrett

Magnar Kleiven

Magnar Kleiven er generalsekretær i Norges Kristelige legeforening, som vil finansiere deler av rettssaken.

Foto: NRK

I fastlegeforskriften av 1. januar 2015 slås det fast at leger ikke har en reservasjonsrett, verken mot å henvise til abort eller mot å sette inn prevensjonsmiddelet spiral.

Motstanden mot spiral skyldes at den skal hindre egget i å feste seg til livmoren.

Det vil si at det er et begynnende spirende liv som blir utstøtt, sier Kleven.

Ved at leger ikke behøver å henvise til abort, fordi kvinner selv kan søke seg rett til sykehus, er det å nekte kvinner spiral kjernepunktet i oppsigelsessaken mot Katarzyna Jachimowicz.

Hevder oppsigelsen er usaklig

Nå vil hun prøve saken for retten, som en usaklig oppsigelse, basert på hennes samvittighetsfrihet. Magnar Kleven sier den europeiske menneskerettighetskonvensjonen gir alle retten til det, og at denne loven trumfer norsk lov.

– Det å reservere seg av samvittighetsgrunner går ikke ut over verken lov eller orden eller tilbud om helse, for andre leger kan gjøre det hun ikke ønsker å gjøre.

Mener det er statens ansvar

Advokat Frode Lauareid representerer Sauherad kommune. Han mener oppsigelsen er saklig, siden hun nekter å utføre oppgaver hun er pålagt ifølge regelverket.

Siden det er staten som har laget regelverket, forventer han at det er tatt tilstrekkelig hensyn til samvittighetsfriheten.

– Og dersom staten har tatt feil på det, er ikke det noe Sauherad kommune må svare for, men noe staten må svare for.

Vil anke helt til topps

Magnar Kleiven forteller at Jakimovitsj ikke gir seg om hun taper saken sin i tingretten,

– Hun har sagt veldig klart at hun går hele veien både via lagmannsrett, høyesterett og eventuelt om nødvendig til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Norges Kristelige legeforening vil nå stille med finansiering av første fase. Men det vil kreve flere hundre tusen kroner å føre saken helt til Strasbourg.

Deretter kan de komme til å be meningsfeller om å støtte.

– Det kan veldig lett kunne bli en type folkefinansiering, sier Magnar Kleiven.