Hopp til innhold

Her øker festeavgiften med flere tusen prosent

Festeavgiften blir regulert omtrent hvert 25. år. Nå er det på tide med en ny prisjustering i et område i Stokke sentrum.

Stokke

Festeavgiften for Stokke-innbyggerne som har bolig på 76 tomter i sentrum øker med mange tusen prosent.

Foto: JAN GULLIKSEN / NRK

Stokke kommune har nylig sendt ut varsel til en rekke av dem som har hus på festetomt i Stokke om at festeavgiften kommer til å stige kraftig. Dette er en årlig avgift for leie av tomtegrunn.

– For noen skal avgiften opp fra 540 kroner i året til 11.155 kroner. For andre øker den fra 1.110 kroner til 16.700 kroner, sier Stokke-rådmann Lars Joakim Tveit til NRK.no.

Det vil si en gjennomsnittlig økning på mange tusen prosent.

– Dette er voldsomt, og jeg har full sympati med boligeierne dette rammer. Jeg synes økningen er urettmessig, men vi kan dessverre ikke gjøre noe med det, sier Tveit.

Festeavgiften øker på 76 tomter i Stokke sentrum.

– Hvis noen av boligeierne ikke takler økningen, må de søke om en annen betalingsordning eller rett og slett kjøpe tomta de bor på. Det koster noen hundre tusen kroner.

Justeres bare hvert 25. år

Lars Joakim Tveit

– Hvis noen av de rammede boligeierne får problemer med å beholde boligen sin må de kontakte kommunen, sier rådmann Lars Joakim Tveit.

Foto: Stokke kommune

Ifølge Tveit reguleres festeavgiften omtrent hvert 25. år, og nå er det altså 25 år siden sist.

– Da blir avgiften regulert med prisindeksen som har vært de siste 25 årene. Derfor kommer økningen som en stor, negativ overraskelse på boligeierne.

I 1963 gikk kommunen inn i en kontrakt med Opplysningsvesenets Fond (OVF) for å legge til rette for boligbygging. Siden da har festeavgiften kommunen har krevd av boligeierne i området i Stokke omtrent vært identisk med det kommunen har betalt OVF. Oppjusteringen medfører at OVF øker festeavgiften fra kommunen kraftig, og kommunen er dermed nødt til å øke avgiften omtrent tilsvarende for boligeierne.

– Nå betaler vi cirka 10.000 kroner i året til OVF. Neste giro er på 3,5 millioner, sier Tveit.

OVF: – Helt innenfor loven

Økningen i festeavgiften er grunnlovsfestet. Derfor kan ikke kommunen gjøre stort for å hindre den.

– Vi har hyret inn en av Norges beste advokatfirmaer for å forhandle med OVF, men kommer nok ikke noen vei. Det er bestemmelsen det er noe galt med, ikke praktiseringen av den, sier Tveit.

Direktør Ole-Wilhelm Meyer i OVF understreker at justeringen i festeavgiften i Stokke er helt innenfor rammen av loven om tomtefeste.

– Og vi som fond har ikke anledning til å ta en lavere leie enn loven krever. Vi i OVF har stor forståelse for at økningen i Stokke oppleves som stor av mange. Samtidig er det viktig å si at dette er en leie som justeres cirka hvert 25. år. Når det skjer har boligeierne nytt godt av lav leie lenge.