Hopp til innhold

Festeavgift øker med 1700 prosent

Medlemmene i Steinbrygga båthavn må være forberedt på en mangedobling av den årlige leien.

Sven Skjæveland

Styreleder Sven Skjæveland i Steinbrygga båthavn på Borre ble svært overrasket over forslaget til ny festeavgift for båthavna.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Da medlemmene av Steinbrygga båthavn i Horten overtok havna og området fra kommunen i 1977, overtok de også festekontrakten som kommunen hadde med grunneieren, Opplysningsvesenets fond. Nå har båthavna fått beskjed fra grunneieren om at ny festeavgift foreslås økt med intet mindre enn 1724 prosent ....

Reagerte sterkt

Siden 1993 har båthavna betalt 14 500 kroner i året. Nå er det tid for en fornyelse av kontrakten, og forslaget fra Opplysningsvesenets fond er en årlig avgift på 250 000 kroner.

– Reaksjonen var sterk da jeg fikk høre om dette, sier styreleder i Steinbrygga båthavn, Sven Skjæveland.

– Plan opp i røyk

Han kalte sammen styret for å orientere om økningen, siden den var langt over hva de hadde regnet med. Han ser for seg at den økonomiske situasjonen til båthavna kommer til å bli vanskelig.

– Vi har spart de siste åra for å betale ned på lånet vårt, og den planen går nå opp i røyk. I tillegg krever havna konstant vedlikehold, blant annet mudring. Det får vi ikke penger til fremover om festeavgiften blir på 250 000 kroner.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Steinbrygga båthavn

Steinbrygga båthavn.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Strid om grunnlag

Stridens kjerne er hva som skal ligge til grunn for beregning av ny festeavgift. Alle parter er enige om at festeavgiften skal fornyes nå, men båthavnas medlemmer mener at avgiften skal beregnes ut fra konsumprisindeksen, og ikke ut fra markedsverdien som Opplysningsvesenets fond har gjort.

Steinbrygga båthavn har søkt juridisk bistand i saken hos advokat Rino S. Munthe Jørgensen. Han mener at det er konsumprisindeksen som skal være utgangspunktet, fordi nyere endringer i lovgivningen skal ha skapt uklarheter om gamle festeavtaler.

– Lovens system er at hvis det er tvil om hvorvidt markedsverdien skal ligge til grunn, så skal man bruke konsumprisindeksen. Vi mener at festeavgiften må beregnes ut fra indeksen.

Les også:

– Ikke urimelig

Argumentasjonen når ikke fram hos advokat Olav Pedersen som representerer Opplysningsvesenets fond. Ifølge Pedersen står det spesifikt i festeavtalen at ny avgift skal beregnes ut fra markedsverdi.

– Ut fra det, og at båthavna ligger i et attraktivt område, har vi foretatt en skjønnsmessig vurdering og kommet til at hver båtplass er verdt 1000 kroner, altså 250 000 kroner for hele havna. Jeg synes ikke det er urimelig.