Hopp til innhold

- Politkerne er umoralske

Politikerne handler umoralskt når de øker festeavgiften, mener representant for huseierne, Perry Ottesen.

 

Fra og med neste år krever Re kommune rundt 9000,- kroner mer i året for festetomter.

Opplysningsvesenets fond som eier tomtene og Re kommune som viderefester dem, er i strid om en økning i leia og avventer en avgjørelse i Høyesterett.

Ved å heve festeavgiften nå garderer politikerne seg mot å tape penger dersom Opplysningsvesenets fond vinner rettssaken.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark