Hopp til innhold

Mobbesaken i Drangedal: Avdekket seks lovbrudd ved skolen

Drangedal kommune får omfattende kritikk i en fersk rapport fra Fylkesmannen.

Drangedal tiårige skole

LOVBRUDD: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mener Drangedal kommune har brutt loven på seks punkter.

Foto: Anne Lognvik

Ordfører Tor Peder Lohne i Drangedal har foreløpig ikke lest rapporten, men tar innover seg at det er snakk om hele seks lovbrudd.

– Det høres ut som om det er ting å ta tak i, og det skal vi gjøre, sier han.

Han sier videre at kommunen nå skal gå grundig gjennom rapporten.

Tor Peder Lohne

Ordfører Tor Peder Lohne i Drangedal.

Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Rektoren får kritikk

Temaet for dette tilsynet har vært elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, samt skolens aktivitetsplikt og skolens forebyggende arbeid. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn, står det i den foreløpige rapporten.

Målet med tilsynet er å kontrollere om kommunen eller fylkeskommunen oppfyller kravene i regelverket.

Fylkesmannen har funnet følgende lovbrudd ved Drangedal 10-årige skole:

  • Fylkesmannen mener at det er sannsynliggjort at alle som arbeider på skolen har kjennskap til følge- med plikten og utøver denne i sitt arbeid. Det er imidlertid ikke vist til et system der rektor sikrer at ansatte kan følge med på de særskilt sårbare elevene og hvem disse er. Skolen har derfor ikke fullt ut oppfylt sin følge- med plikt.
  • Rektor sikrer ikke at alle ansatte varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor varsler skoleeier om alvorlige tilfeller. Skolen dokumenterer ikke i tilstrekkelig grad hva som er gjort i saken.
  • Rektor sikrer at skolen snarest undersøker saken ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolens undersøkelser er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert.
  • Rektor sikrer ikke at det blir satt inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt.
  • Rektor sikrer ikke at plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltakene blir gjort i alle saker. Skolen har ikke dokumentert at de evaluerer og tilpasser tiltakene i alle saker. Skolen dokumenterer ikke i tilstrekkelig grad hvordan de innhenter elevens syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer eleven ønsker.
  • Rektor sikrer at skolen informerer aktuelle råd og utvalg om saker som er viktige for skolemiljøet, og at de i noen saker tas med i arbeidet med skolemiljøtiltak. De er gjort kjent med sin rett til å uttale seg i disse sakene. De er derimot ikke gjort kjent med retten til å be om innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet.

Svarfrist i oktober

NRK har forsøkt å få en kommentar fra fungerende kommunalsjef og tidligere rektor i Drangedal, Stein Heldal Hugstmyr, men har fått beskjed om at han ikke tilgjengelig i dag.

Rådmann i Drangedal, Jørn Christian Schjøth Knudsen, sier til NRK i en SMS at kommunen ikke kommer til å kommentere innholdet i rapporten før de har sendt et skriftlig svar til Fylkesmannen.

Fungerende rektor ved Drangedal 10-årige skole Nina Moland ønsker heller ikke å kommentere saken.

Direktør for oppvekstavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Kari Evensen, ønsker foreløpig ikke å si noe mer om tilsynsrapporten.

– Dette er en foreløpig rapport. Drangedal kommune har frist til 3. oktober med å kommentere innholdet skriftlig til oss, sier hun.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Skjermbilde fra en voldsvideo som er lagt ut på Instagram

Her går de løs på en av byens rusavhengige – kaller det «underholdning på høyt nivå»

Krossobanen

Krossobanen på Rjukan kan bli stengt utover sommeren

NRK anbefaler