Hopp til innhold

Denne skal sørge for mindre veisalting

En ny metode for brøyting og salting av veiene prøves nå ut i Tønsberg. Målet er bedre veier og mindre salting.

En ny metode for veisalting testes nå ut i Tønsberg

En ny metode for brøyting og salting av veiene skal gi bedre og tryggere veier, samt langt mindre saltforbruk.

Metoden går ut på at en plog med gummilister brøyter snø, slaps og vann bort fra veibanen før saltet spres ut på veien.

– Vi kan sammenligne den med en slikkepott. Alle vet jo at den gjør ordentlig rent, sier Rune Dalen i Tellefsen AS som har levert utstyret.

Ved at veibanen er tilnærmet lik tørr når saltet spres på, er det behov for langt mindre salt enn om veibanen var våt eller slapsete. Målet er at denne metoden skal redusere saltforbruket og gi bedre og tryggere veier.

– Vi har prøvd ulike metoder tidligere, både med kost og denne grinda. De forløpige testene viser at vi kan bruke rundt 20 til 30 prosent mindre salt, sier Kjetil Nergaard i Statens vegvesen region sør.

Testes i Tønsberg

Utstyret er montert på en henger som koples på en lastebil. Ulike sensorer registrerer hvor mye vann, slaps og snø som ligger igjen i veibanen etter brøytinga. Saltmengden justeres dermed automatisk slik at man unngår å bruke mer salt enn nødvendig. Metoden skal testes ut i Tønsberg de neste to årene.

– I første omgang er det tenkt at vi skal bruke denne bilen på innfartsveiene til Tønsberg og Hortensveien, sier Odd Willy Mathisen i Statens vegvesen i Vestfold.

– Når kan metoden bli tatt i bruk over hele landet?

– Det vil alltid ta litt tid. Vi skal evaluere nå etter denne vinteren. Blir det en suksess vil vi prøve å få metoden inn i flere driftskontrakter i Norge, sier Kjetil Nergaard.

Glade for ny slapsegrind

Det er store forventninger til at den nye metoden skal gi bedre og tryggere veier og et mye lavere saltforbruk. Fra venstre: Kjetil Nergaard, Rune Dalen og Odd Willy Mathisen.

Foto: Hans Christian Eide / NRK