Hopp til innhold

Skal øve på krig i Skien: – Viktig å trene sammen

Bybildet fylles med 200 soldater, 40 militære kjøretøy, våpen og løsammunisjon når Heimevernet skal trene så realistisk så mulig.

Militær øvelse i Skien

SOLDATER: Bilde fra vårens opptaksprøve til innsatsstyrke Gunnerside.

Foto: Privat

– Ingen blir eksperter når krisa rammer. Alle faller ned til sitt treningsnivå. Derfor er det så viktig å trene sammen med alle andre aktører som bidrar i totalforsvaret.

Det forklarer Sjak Haaheim leder for innsatsstyrken Gunnerside i Heimevernet.

Fra 11. juni klokka 16 til 15. juni vil 200 soldater fra Heimevernet og 40 militære kjøretøy delta i en stor øvelse i Grenlandsområdet med base i Skien.

Soldatene skal trene så realistisk så mulig, og derfor vil det bli brukt løsammunisjon i sentrum.

Sjak Haaheim

VANLIG: Sjak Haaheim sier ingen trenger å oppføre seg på en spesiell måte selv om det er synlig øvelse i byen.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Forsvaret skal trene sammen med Skien kommune, frivillige og andre som har roller i totalforsvaret.

– Det gir ganske mye aktivitet i Skien. Man vil se soldater fra innsatsstyrken i gatene, sier Haaheim.

Militær base ved siden av barneskolen

Lunde barneskole ligger i Skien sentrum på nabotomta til der militæret vil oppholde seg de neste dagene.

Konstituert rektor Pål Nilsen sier de voksne på skolen har forberedt elevene og deres foresatte på at det vil være synlig militære rundt skolen denne uka.

NABOBYGGET: Lunde barneskole og gamle Skien videregående ligger ved siden av hverandre.

– Lærerne her trygger elevene på at dette ikke er farlig, men en nyttig øvelse, sier rektor.

Sentrumsskolen har omtrent 25 elever fra andre land, blant annet Ukraina.

På tirsdag kommer det noen fra ledelsen for øvelsen for å snakke spesielt med disse barna om hva som skal skje og hvorfor.

– Målet er å trygge dem som nylig har opplevd soldater i en krigssituasjon, forklarer Nilsen.

Lunde barneskole i Skien

FORBEREDT: Rektor synes han har fått god informasjon i forkant av øvelsen.

Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Ellers vil skoledagene gå som normalt.

Les også Onsdag blir det sendt ut nødvarsel

Onsdag sender politiet ut nødvarsler på mobil, samtidig som Sivilforsvaret tester sireneanleggene som er plassert i byer og tettsteder.

Ufarlige smell

Scenarioet militæret trener etter er:

Det er krig i Nord-Norge, men fred i sør. Soldatenes oppgave er å sørge for at Nato-forsterkninger får fotfeste her og kommer seg videre nordover.

Det vil bli brukt løsammunisjon i sentrum 13. juni. Det høres som smell, men ammunisjonen skal være ufarlig.

Innsatsstyrke Gunnerside

ØVELSE: Bilde fra vårens opptaksprøve til innsatsstyrke Gunnerside

Foto: Privat

Skien kommune skriver på egen hjemmeside at det kan virke skremmende og ubehagelig å se soldater i aksjon i nærmiljøet, men at Heimevernets oppgave er å beskytte mennesker og verdier, og sikre stabilitet og trygghet i krise og krig.

Onsdag 12. juni klokka 12:00 gjennomføres også Sivilforsvarets rutinemessige varslingsprøve og politiets nødvarsel til innbyggere i hele landet.

Vi vil høre luftvernsirener og få et skarpt lydsignal på mobilen.