Hopp til innhold

Mener Norge driver med «juksevern» av havet

Forskere har lenge slått alarm om livet i Oslofjorden. Nå haster det, mener naturvernere, som ber om totalfredning av flere områder.

Det eneste og første nullfiske område i Norge er opphevet

Naturvernerne synes det er et paradoks at Norges siste totalfredede område er opphevet samtidig som dyrelivet i Oslofjorden forsvinner. Her i den marine nasjonalparken Færder der yrkesfiske fortsatt pågår.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– ​​​​​​ Norge har litt juksevern her og der, mener Per-Erik Schulze. Han er marinbiolog i Naturvernforbundet.

Det eneste og første nullfiske område i Norge er opphevet

Marinbiolog Per-Erik Schulze mener det haster med å innføre flere nullfiskeområder.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han skuer ut over havet i den marine nasjonalparken Færder i Vestfold.

Her pågår fisket fortsatt for fullt.

Nå tar Schulze til orde for å verne flere områder fullstendig.

Nullfiske-områder som han tar til orde for innebærer at ingen, hverken fiskebåter eller privatpersoner, kan fiske i slike områder.

Les også Dansker må punge ut etter ulovlig kveitefisking

Tove Kajgaard

Norges eneste nullfiskeområde opphevet

Fram til nyttår hadde Norge et lite område utenfor Tvedestrand som var totalfredet.

Nå er det opphevet.

Det eneste og første nullfiske område i Norge er opphevet

Marinbiolog Sine Hagestad mener kunnskapen man kan innhente fra nullfiskeområder er viktig.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Naturvernerne i Færder mener Norge trenger slike små områder for at dyrelivet igjen kan blomstre.

I nullfiskeområde utenfor Tvedestrand pågår det forskning. Og det er planlagt mer.

– Vi trenger den kunnskapen forskningsprosjektene gir oss om effektene av marint vern, og hvorfor det er så positivt for livet i havet, sier Sine Hagestad. Hun er marinbiolog i Sabima.

Bør Norge verne mer hav?

Nylig undertegnet ti av Norges fremste forskere et opprop for å redde blant annet fjordtorsken. De vil forby all form for fiske i Oslofjorden.

Nullfiske-omådet i Tvedestrand

Den vakre leppefisken blåstål er hannen hos arten Labrus mixtus. Hunnene som kalles rødnebb skifter kjønn til hann dersom størrelse og status tillater det.

Foto: Even Moland / Havforskningsinsistituttet

Even Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet, er en av dem som var med på oppropet.

Han viser til positive erfaringer fra nullfiskeområdet utenfor Tvedestrand.

Nullfiskeområdet virker for individene det beskytter – og flere av artene de har studert har oppholdt seg mye innenfor området, forklarer han.

Even Moland, Havforskningsinstituttet.

Even Moland, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Det trenger ikke bety at du får en eksplosjonsarta bestandsvekst, men det gjør at fisker blir store og gamle, og at de kan gyte mange ganger, sier Moland.

Han mener slike områder er viktig for økosystemet i havet.

Les også Forsvaret trumfer miljø: Tillater femdobling av utslipp

Et skip fra Color Line seiler forbi Hurum i Oslofjorden

– Ikke verne bare for å verne

Fiskeriministeren Cecilie Myrseth (Ap) er imidlertid usikker på om totalfredningen er veien å gå for å bygge opp igjen fiskebestander.

Nullfiske er nemlig ikke uvanlig i reguleringen av yrkesfiske.

Det benyttes flere steder, forklarer hun.

Det er derfor forbud mot fritidsfiske hun reagerer på.

– Det er vel få som er så avhengig av at vi har en bærekraftig ressursforvaltning, altså hvordan vi tar vare på fiskebestanden vår, som fiskerne selv, sier Myrseth.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) har delt ut midler til likestillingsarbeid i fiskerinæringen.

Fiskeriminister Cecilie Myrseth sier yrkesfiske er forbudt mange steder i dag. Hun sier hun er opptatt av bærekraftig bruk og at det er viktig å ta vare på fiskebestandene.

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å verne 30 prosent av havet globalt.

Fiskeriministeren legger vekt på at man må ta stilling til et konkret område når det er aktuelt, og om det er behov for det.

Hun forklarer også at det må ligge faglige begrunnelser bak det enkelte området.

– Vi kan jo ikke drive med en politikk hvor vi bare skal verne for å verne, sier hun.

Fiskerimyndighetene vil opprettholde et strengt vern i Tvedestrand.

Nullfiske-omådet i Tvedestrand

Forskerne har studert bevegelser og habitatbruk til sjøørret, torsk, lyr og berggylt i Tvedestrandfjorden. Her blir en sjøørret merket med en akustisk sender.

Foto: Even Moland / Havforskningsinsistituttet