Hopp til innhold

Mener barn ned i åtteårsalderen utfordrer hverandre til å naske

– Det er jo en litt skremmende utvikling, sier Thore Sebastian Nielsen.

Thore Sebastian Nielsen, Make A Choice.

NEGATIV TREND: Thore Sebastian Nielsen, leder i Make A Choice, mener barn ned i åtteårsalderen utfordrer hverandre til å stjele.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Thore Sebastian Nielsen leder organisasjonen Make A Choice, som jobber forebyggende blant unge i Sandefjord.

Han har registrert at barn helt ned i tredjeklasse på barneskolen nasker. Ofte fordi de blir oppfordret til det av jevnaldrende, og i enkelte tilfeller utfordret til å stjele i sosiale medier, forteller han.

– Jeg har fanget opp en trend blant barn helt ned i åtteårsalderen. De stjeler alt fra sjokolade og smågodt til større ting.

Godterihylle nasking

Godterihylla er populær blant de yngste naskerne. De eldre forsøker seg gjerne på energidrikk, forteller butikksjef Jan Ove Johansen.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Han har snakket med både butikkansatte og foreldre flere steder i byen.

Overraskende mange kjenner seg igjen, sier han.

– Det er jo en litt skremmende utvikling.

Han opplever at barna nødig snakker om temaet, og at det nettopp derfor er viktig å ta det opp ved middagsbordet.

– Jeg synes det er viktig at vi snakker om det.

Også andre steder i landet har man sett lignende tendenser.

Ifølge en artikkel i KK var 25 prosent av de anmeldte butikktyveriene ved Sandvika storsenter i 2021, utført av barn yngre enn den kriminelle lavalderen på 15 år.

Starter tidlig

På nærbutikken Joker på Gjekstad i Sandefjord deler de Nielsens bekymring.

De ansatte opplever at det stjeles mer og at naskerne har blitt yngre. Det er særlig godteri, kjeks og energidrikk som forsvinner ned i små skolesekker eller jakkelommer.

Daglig leder Jan Ove Johansen forteller at han må følge godt med i butikklokalene. Han har også gjort flere tiltak for å unngå nasking.

Blant annet har han måttet flytte attraktive varer til mer oversiktlige steder i butikken.

Jan Ove Johansen, daglig leder for Joker Gjekstad i Sandefjord.

Butikksjef Jan Ove Johansen synes foreldre må følge bedre med på hva ungene driver med. Han tar stadig noen på fersken i å stjele fra butikken.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Han opplever at de unge ofte bruker sosiale medier aktivt i forbindelse med nasking.

– De sender meldinger om hvor det er lett å stjele, og om hvem som er på jobb.

Kolleger i bransjen forteller om den samme utviklingen, sier Johansen.

– Dette er noe som skjer over alt.

– Bryter noen grenser

Nielsen, som selv er pappa, tror mange ser på nasking som noe litt harmløst, men advarer mot holdninger som kan sette seg.

– Helt isolert sett er det jo selvsagt også en uting, men gjør du det ofte nok, så bryter du noen grenser. Hvis vi ikke gjør nasking til noe alvorlig, så er det fort andre ting som kan bli vanskelig for barna å navigere i senere, mener han.

Avslører man som foreldre at det har vært nasking på gang, mener Nielsen at man skal ta barna med tilbake til butikken.

– Jeg tenker at det må følge en konsekvens når du har gjort noe galt.

Anbefaler å kontakte foreldre

Helga Margrethe Østebrød, politioverbetjent i Sørøst politidistrikt, anbefaler på generelt grunnlag at butikkeiere kontakter foreldre om de tar barn på fersken i å stjele.

De anbefaler ikke butikkeiere å anmelde personer under 15 år, da de er under kriminell lavalder.

Politiet ønsker i minst mulig grad å håndtere personer under 15 år som begår enkle lovbrudd, skriver hun i en e-post til NRK.

Østebrød minner også om at konfliktrådet kan håndtere slike saker.

Joker Gjekstad i Sandefjord.

Nærbutikken på Gjekstad i Sandefjord er en av flere som merker at flere barn bryter grenser.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Jan Ove Johansen snakker rett som det er med foreldre om temaet når de handler i butikken hans.

Han har også opplevd at foreldre kommer og spør om barna deres har stjålet.

– Det er som regel ikke deres barn som utgjør problemet. Det er jo når foreldrene ikke følger med på hva barna gjør, at problemene kan oppstå, sier han.