Hopp til innhold

Løper fra nynorsken

BØ (NRK): Over 90 prosent av førsteklassingene i Bø i Telemark, velger nå bokmål i stedet for nynorsk. Politikerne vil nå derfor se bort fra tradisjonene og gjøre kommunen språknøytral.

Ung jente i bunad

Kun seks av 70 elever som begynner i 1. klasse i Bø til høsten, velger nynorsk som hovedmål.

Foto: Vikene, Solveig / NTB scanpix

En undersøkelse NRK har gjort viser at halvparten av de politiske partiene i Bø går inn for at kommunen skal bli språknøytral. Det betyr at innbyggerne selv kan velge om de vil bruke bokmål eller nynorsk.

– Synd

Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet mener alle at det er en naturlig konsekvens av utviklingen.

Når NRK snakker med folk på gata i Bø, virker det som at folk flest i kommunen ikke ønsker at nynorsken skal forsvinne. Dette var reaksjonene:

  • – Bø skal være en nynorskkommune. Med dialekt.
  • – Jeg synes det er synd at de tar bort dialekten. Det er en del av Bø.
  • – Det er koselig med dialekt.
  • – Jeg mener at nynorsk må bevares.

Realitetsorientert

Men mens folk på gata i Bø ønsker at nynorsk skal bli i kommunen, er politikerne uenige. Fire av åtte partier vil gjøre kommunen språknøytral.

Senterpartiets ordførerkandidat Borgar Kaasa er en av dem.

– Vi har diskutert det litt i partiet, og realitetsorientert oss mot det forholdet at mange foreldre velger bokmål for barna sine når de begynner på skolen.

Kun seks av 70 elever som begynner i 1. klasse i Bø til høsten, velger nynorsk som hovedmål.

Kaasa ser det som en naturlig utvikling at bokmål får et stort inntog i kommunen.

– Det er sånn det er. Bø vokser med mange innflyttinger, og det er vel ikke så unaturlig at mange av dem har bokmål som sitt språk, sier Kaasa.

– Overraskende

Leder Margit Ims i Bø mållag er overrasket over at noen av partiene har dette på dagsordenen, og hun synes nynorsken i Bø må bli tatt vare på.

– Det er overraskende at Sp og KrF går inn for språknøytralisering, for de har en ganske offensiv språkpolitikk, som støtter nynorsken nasjonalt. Og da er det spesielt at de, i en nynorskkommune som Bø, går på tvers av dette. Man må jobbe for mer nynorsk i Bø, og sikre den posisjonen den har, sier Ims.

Hun ser ikke språknøytralisering som noe positivt.

– Det å være språknøytral viser seg ofte å ikke være nøytralt, at det blir mindre nynorsk.

Arbeiderpartiet er i motsetning til Senterpartiet enig med Ims. Og ordførerkandidat Glenn Tore Isaksen for Ap mener at det handler om å ta vare på en kulturarv.

– Dette handler om tradisjoner for vår del. Og siden nynorsken er en del av bakgrunnen i Bø-samfunnet, mener vi det er viktig å holde på språkformen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark