Hopp til innhold

Lønnsforventninger blant sykepleiere og lærere: Vil ha mer enn 5,2 prosent

Frontfagene er i mål med sine forhandlinger i lønnsoppgjøret, men snart er det både lærerne og sykepleierne som står for tur. De har store forventninger til sine oppgjør.

Tillitsvalgt for sykepleierne ved Sykehuset Vestfold, Ann Helen Kværne.

STORE FORVENTNINGER: I neste runde er det blant annet sykepleierne og lærerne som skal forhandle om lønn. Tillitsvalgt for sykepleierne ved Sykehuset Vestfold, Ann Helen Kværne ønsker et stort løft.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Vi har jo store forventninger til årets oppgjør. Etter at frontfagene nå har forhandlet frem 5,2 prosent håper også vi på reallønnsvekst, sier Foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved Sykehuset Vestfold, Ann Helen Kværne.

Etter å forhandlet på overtid i mer enn 19 timer, ble partene i frontfagene søndag enige om lønnstillegg som gir en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning. Det gir forventninger til dem som kommer etter.

– Vi må ha en reallønnsvekst som monner, etter noen år uten. Vi har fått økte utgifter, og sykepleierne må følges opp så vi er konkurransedyktige på lønn også, sier Kværne.

Les alt om lønnsoppgjøret her:

For stort lønnsgap

Leder i Sykepleierforbundet i Vestfold og Telemark, Margareth Horn sier lønnsgapet mellom en offentlig og privat ansatt er altfor stort.

– Det må reduseres om offentlig sektor skal klare å rekruttere og beholde sykepleierne. Vi forventer et stort løft.

Leder av sykepleierforbundet i Vestfold og Telemark, Margareth Horn.

Leder av Sykepleierforbundet i Vestfold og Telemark, Margareth Horn.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Hvor stort løft tenker du på?

– Vi må få mer enn frontfagene, men jeg kan ikke gå inn på tall. Det skjer i forhandlingene, men vi bør få mer enn 5,2 prosent, sier Horn.

I en bedriftsundersøkelse fra Nav viser tallene at vi i Norge mangler 4650 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere og jordmødre.

– 9 av 10 kommuner beskriver det som vanskelig å rekruttere sykepleiere. Det er helt nærliggende å tenke at om sykehuset og kommunene skal få drahjelp, så må vi ha et skikkelig løft.

Flere med høye forventninger

Leder i Utdanningsforbundet i Vestfold, Lars Kristian Waale sier at også de har høye forventninger til årets lønnsoppgjør.

Leder i Utdanningsforbundet i Vestfold, Lars Kristian Waale.

Leder i Utdanningsforbundet i Vestfold, Lars Kristian Waale.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Vi har forventninger til at vi lykkes med et oppgjør som gjør at vi kan ta tak i rekrutteringsutfordringen vi har for lærere.

Han sier at opptakstallene til lærerstudiene denne gang var alarmerende lave.

– Vi vet at rundt 17 000 årsverk i undervisningstimer i norsk skole ble gitt av ufaglærte. Det bekymrer oss veldig, og det må vi ta tak i ved dette lønnsoppgjøret.

Også lærerne mener oppgjøret må gå over frontfagene i ramme, om det skal monne.

– Ja, det tror jeg vi må. For å få lukket gapet og forskjellene i lønn, så må det gis mer, sier Waale.

Håper å komme i mål uten konflikt

Leder i KS, Gunn Marit Helgesen sier de er klar over forventningene før lønnsoppgjøret til lærerne og sykepleierne.

– Jeg vil ikke kommentere det mer nå. Vi er ganske godt kjent med forventningene sektoren har, men utover det har ikke jeg noen kommentar.

Gunn Marit Helgesen

Leder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: NTB

– Begge forbundene mener at lønnsgapet mellom det offentlige og private er alt for stort,. Hva slags tanker gjør du deg om det?

– Vi jobber kontinuerlig med arbeidsforholdene for våre ansatte. Behovet er jo større enn de økonomiske ressursene, sier Helgesen.

– Hva slags forventninger har dere til forhandlingene?

– Jeg håper vi kommer i land uten konflikt.

Hei

Takk for at du leser. Har du tips eller innspill til denne saken eller andre ting vi bør skrive om? Send meg gjerne en e-post!