Hopp til innhold

Lite hjelp til sint ungdom

Vi kan spare mange familier for vold, mener Alternativ til Vold, men få unge får plass.

Blind vold

Vold: Nesten 200 ungdommer er dømt til ungdomstraff eller ungdomsoppølging for vold de siste to årene. (Foto: Arkiv)

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Jeg var mye sinna, forteller «Stian» (19).

Han ble dømt til ungdomsoppfølging for to år siden, etter gjentatt vold mot en bekjent.

– Jeg ble sinna av hva som helst, fortsetter han.

«Stian» er en av få unge som har fått terapi hos Alternativ til Vold (ATV) i Tønsberg. Han ønsker å være anonym i intervjuet med NRK.

Terapien var noe han måtte gjennom det året han gjennomførte ungdomsoppfølgingen.

Nå forstår han hvorfor han ble sint og har en strategi hvis sinne skulle dukke opp igjen.

– Hovedsakelig skal jeg fjerne meg fra situasjonen, sier han.

Unge dømmes for vold og narkotika

Siden loven om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging ble iverksatt 1. juli 2014, har Konfliktrådet i Norge mottatt 568 saker.

186 av disse omhandler vold. 214 dreier seg om narkotika, opplyser Gro Jørgensen i Konfliktrådet.

Skulle ønske flere fikk hjelp

Anette Malme er ungdomskoordinator hos Konfliktrådet i Vestfold. Hun skulle gjerne sendt flere unge med voldsproblematikk til Alternativ til Vold (ATV).

Anette Malme

HORTEN: Anette Malme er ungdomskoordinator i Konfliktrådet i Vestfold. Hun mener ATV har et svært godt tilbud til unge utøvere av vold.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Vi ser at unge som får en straff for en voldshandling kunne hatt nytte av å få et behandlingstilbud som knytter seg direkte til voldshandlingen, sier Malme.

Det er et tilbud som mangler i Vestfold og i store deler av landet, sier hun.

Sinne – rot til mye ondt

Flere i barnevernet sier det samme. Gro Seth er leder for ungdomsteamet i Tjøme og Nøtterøy barnevern.

Hun har god erfaring med den jobben ATV gjør med voksne og hun tror ATV kan forebygge familievold, og også rus.

– Aggresjon kan være en årsak til at unge begynner å ruse seg, sier hun.

Skulle gjerne hjulpet flere

Alternativ til vold

PSYKOLOGENE: Cecilie Guldvog og Per Stjernelund er psykologer hos Alternativ til Vold. I dag har de to og en halv stilling som skal hjelpe voksne utøvere av familievold. De kunne tenke seg en halv stilling til for å kunne hjelpe unge med en voldsproblematikk.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Vi har fått mange henvendelser fra Barnevernet og Konfliktrådet på ungdom, men vi har i svært liten grad kunne tatt de inn, sier psykologspesialist og leder av Alternativ til Vold i Vestfold Cecilie Guldvog.

ATV Vestfold drives med penger fra staten og oppdraget er i all hovedsak å hjelpe utøvere av familievold og deres nærmeste, partner og barn.

ATV kunne hjulpet mange flere unge, tror hun.

Det vi vet er at noen unge som utøver vold på byen for eksempel, også kan utøve vold mot kjæresten eller barna siden, når den tid kommer.

Noen kommuner har sinnemestringskurs eller en kommunepsykolog.

– Men det skal mye til for at det klaffer akkurat når en ungdom trenger det, mener Malme.

Ove Vanebo

UTENFOR RAMMER: Statssekretær i Justisdepartementet, Ove Vanebo, synes ideen og tiltaket er godt. Men slike behandlingsopplegg er det ikke midler til i Justisdepartementet.

Foto: Olav Heggø / FotoVisjon AS

Ikke innenfor

Konfliktrådet og ATV søkte i fjor prosjektpenger hos Justisdepartementet for å få plass til flere unge hos ATV, uten hell.

– Jeg tror det kan bli vanskelig selv om formålet er bra, sier statssekretær i Justisdepartementet Ove André Vanebo (Frp).

Terapi faller utenfor Justisdepartementets rammer.