Laksen dør i Lågen

Fiskere ved Brufoss i Numedalslågen ser stadig død laks som flyter i elva. Mangel på oksygen på grunn av langvarig varme kan være årsaken.

Død laks i Numedalslågen

DØD LAKS: Dette er en av de døde laksene som familien Fjukstad har sett i Numedalslågen den siste tida.

Foto: Ann Karin Sundet

En og annen laks er oppe i vannflata og slår dovent med halen. Men ellers er ikke situasjonen i Numedalslågen som den pleier. På hytta si rett sør for grensa mellom Vestfold og Buskerud sitter Brynjar Fjukstad og sønnen Cato Fjukstad fra Vestfossen og ser mismodig ned på elva som flyter stille forbi.

Brynjar Fjukstad

LAKSEFISKER: Brynjar Fjukstad har feriert og fisket ved Numedalslågen i mange år og aldri opplevd så mye død fisk som denne sommeren.

Foto: Robert Hansen / NRK
Robin Fjukstad med fiskeskjellet

DØD FISK: Robin Fjukstad og familien har sett mye død fisk i sommer. Her ligger bare skjelettet igjen.

Foto: Robert Hansen / NRK

Det er varmen som gjør at humøret ikke er på topp. Og det skyldes ikke at de synes varmen er plagsom. Den er ikke det for dem, men den er plagsom for laksen.

Mer død fisk enn før

Brynjar Fjukstad har fisket laks i 45 år, og de siste årene har fisket vært bra. Men ikke i sommer.

– Nei. Det har blitt veldig dårlig, og det er nok på grunn av varmen. Så nå sitter vi her og venter på værforandring. I et normalt år hadde vi hørt plask fra laksen der nede. Nå hører vi ingen ting.

Sønnen Cato forteller at de ser veldig mye død fisk i forhold til det som er normalt.

– De kommer flytende nedover elva her. Det er ikke uvanlig å se død fisk, men sønnen min, som også er en ivrig fisker, så fire stykker i løpet av en halvtime her om dagen. I fjor så jeg kanskje fire stykker i løpet av hele sommeren.

Cato Fjukstad fisker i Numedalslågen

LITE FISK: Det var rolig i elva og lite fisk da Cato Fjukstad prøvde fiskelykken fredag. Familien fisker 10–12 timer nesten daglig, men har ikke fått en eneste fisk i juli. I juni fikk de flere fine laks.

Foto: Robert Hansen / NRK

Vil ha mer vann i elva

Sportsfiskerne er usikre på hva som kan gjøres for å hindre at laksen dør, men de har en teori på hvorfor det er slik. De anslår at det er 20–22 varmegrader i elva, og mener den langvarige varmen gjør at oksygeninnholdet i vannet blir redusert.

– Hvis det hadde vært kjørt ut mer vann fra vannmagasinene et par dager, så hadde det nok hjulpet. Mer vann fører til mer oksygen i vannet.

For lite vann i magasinene

Robin og Cato Fjukstad

IVRIGE FISKERE: Robin og Cato Fjukstad er ivrige fiskere og har fisket i Numedalslågen i Svarstad i mange år.

Foto: Robert Hansen / NRK

Ønsket fra familien Fjukstad og andre sportsfiskere i elva blir mottatt med forståelse av dem som har konsesjon til å regulerte vannstanden, Numedals-Laugens Brugseierforening. Men leder Nils Runar Sporan sier at det er vanskelig å få til.

– Bestemmelsene om regulering av vannstanden inneholder en del hensyn. Det viktigste er hensynet til vannføringa i elva, men det er også bestemmelser om vannstanden i vannmagasinene øverst i Numedal.

– Det kunne vært verre

Og vannstanden i magasinene går nedover. Derfor er det ikke mulig å slippe på mer vann nå. Og det kunne vært verre, sier Sporan.

– Det er viktig å huske på at dersom Numedalslågen ikke hadde vært regulert, så er det mye som tyder på at vannføringa hadde vært enda lavere. I tørre år sikrer nemlig reglementet mer vannføring enn det som kommer av naturlig tilsig.

Fisketur i Numedalslågen

LITE NAPP: Numedalslågen var svært stille da NRK besøkte familien Fjukstad fredag.

Foto: Robert Hansen