Hopp til innhold

Lærer å takle barne-overgripere

Fosterforeldre skal på kurs for å ta imot gutter som har begått seksuelle overgrep.

Illustrasjonsbilde: Ung gutt i hettegenser.

INSTITUSJON: Gutter som har begått seksuelle overgrep blir fort værende på institusjon eller beredskapshjem, og sliter med å få et varig tilbud. (illustrasjonsbilde)

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Man vet aldri om man har et barn som har opplevd overgrep i nærheten av seg, sier «Anne».

Hun er fostermor i Aleris, Region Sør, og vil være anonym fordi hun har to fosterbarn i tillegg til sitt eget barn. «Anne» vet ikke om hun vil ta imot et barn som har begått et overgrep, men skal likevel delta på kurset.

– Jeg har ikke så mye kunnskap om det, men det er et tema som er rundt oss og som det snakkes veldig lite om.

8–15 år

Til enhver tid finnes det barn i barnevernssystemet som har begått seksuelle overgrep. De fleste er gutter. De er mellom 8–15 år, og ofte plassert i institusjon.

Hvor mange barn som er under barnevernets omsorg og som har begått seksuelle overgrep, er ikke tallfestet.

Ut ifra en Kripos-rapport om overgrep mot barn under 14 år, vet man at de fleste overgrepene mot barn begås av unge overgripere. I Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sin rapport på området, vet man at barna trenger hjelp.

Gikk igjen i systemet

Fagkonsulent Tone Hunskaar i Aleris og hennes kollega Rune Vegrim ser at en del gutter med overgrepsproblematikk ikke får et varig tilbud, men blir værende på institusjon eller i beredskapshjem.

Tone Hunskaar og Rune Vegrim

KURS: Tone Hunskaar og Rune Vegrim starter et kurs for fosterforeldre slik at de er bedre rustet til å ta imot barn som har seksuell utfordrende atferd.

Foto: Helena Rønning / NRK

– Mange av disse har vært utsatt for omsorgssvikt på høyt nivå, forteller Hunskaar.

– Det er manglende kompetanse både hos fosterforeldre, rådgivere og veiledere som skal følge opp familier som skal ta imot barn med overgrepsutfordringer.

Derfor starter de nå et kurs, slik at flere kan bli rustet til å ta imot et barn som har begått overgrep.

– Kursets formål er å gi familieforeldre og andre som arbeider med barn og unge innenfor denne gruppen, både kunnskap og kompetanse innenfor SSA (problematisk eller skadelig seksuell atferd), sier hun.

Dette er første kurs av sitt slag i Norge, og foreløpig arrangeres det kun i Vestfold. Hunskaar håper imidlertid det vil videreføres til andre steder i landet.

Opplevd det samme selv

Det er vanskelig å finne gode fosterhjem til gutter som har begått seksuelle overgrep, ifølge Marie-Lisbet Amundsen.

Hun er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge og professor II ved Høgskolen i Østfold. I kurset som starter i november skal hun være konsulent.

Marie-Lisbet Amundsen

PORSGRUNN (NRK): Marie-Lisbet Amundsen er professor i pedagogikk/spesialpedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Professor II ved Høgskolen i Østfold. Hun har også lang erfaring blant annet fra PPT. I dette kurset skal hun være konsulent.

Foto: Privat

– Disse guttene ender ofte i en barnevernsinstitusjon. Det er uheldig fordi de plasseres sammen med andre sårbare ungdommer som ofte også har opplevd vold eller seksuelle overgrep.

Det man vet er at de fleste unge gutter som begår seksuelle overgrep, selv har opplevd overgrep – et tema som fortsatt er svært tabubelagt.

– Det fører til at mange gutter ikke våger å snakke om det som har skjedd. Når overgrepene ikke avdekkes, fratas de også mulighet til å bearbeide de vanskelige følelsene, som sinne, skam- og skyldfølelse.

Omsorg som terapi

Tanken til initiativtakerne til kurset er at en god omsorg også kan være en terapi for barna.

– Det som ofte kjennetegner barn som har begått seksuelle overgrep, er at de ikke har grenser, de kan gjøre ting som for andre vil virke unormalt. Utfordringen for fosterforeldrene blir å gå inn å ivareta barnet, samtidig som de må lære barnet om grenser og hvordan de skal oppføre seg, sier Rune Vegrim.