Hopp til innhold

Får ikke lenger bruke sykehusets labratorietjenester

Sykehuset Telemark sier opp avtale om labratorietjenester til Marienlyst sykehjem i Kragerø. Nå må de ansatte ved sykehjemmet ta prøver av pasientene selv.

Kragerø sykehus

Som et ledd i utviklingsplanen til Sykehuset Telemark kuttes labratorietjenesten ved Kragerø sykehus.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Marienlyst Sykehjem i Kragerø har brukt sykehusets labratorietjenester siden 2003. Fra 1. juni 2015 opphører avtalen.

Sykehuset forklarer at tilbudet endres som følge av sykehusets utviklingsplan.

Dermed må de ansatte ved sykehjemmet ta seg av laboratorieprøvene heretter.

Reagerer på oppsigelsesbrev

I brevet der sykehuset sier opp avtalen tilbyr de samtidig prøvetaking av sykehjemmets beboere i kompliserte tilfeller, dersom beboeren fraktes til sykehusets laboratorium.

Vidar Stein Andersen

Omsorgssjef i Kragerø, Vidar Stein Andersen reagerer på oppsigelsesbrevet fra Sykehuset Telemark.

Foto: Privat

Det reagerer omsorgssjef i Kragerø, Vidar Stein Andersen på.

– For meg blir det litt underlig hvis alvorlig syke mennesker, som må ha litt mer komplisert blodprøvetaking, skal fraktes de 70 meterne bort til lokalsykehuset. Det tilbudet kunne sykehuset spart seg for, sier Andersen.

Han synes samarbeidsavtalen de har hatt med sykehuset har fungert godt ved at labratoriepersonell har gått over tunet og tatt prøver av sykehjemspasienter.

– Hvorfor vi nå skal begynne å frakte alvorlig syke mennesker over tunet her, det skjønner ikke jeg bæret av, sier omsorgssjefen i Kragerø.

– Ikke kapasitet

Sykehuset sier opp avtalen med sykehjemmet som et ledd i sin utviklingsplan, der de blant annet reduserer labratorietjenesten i Kragerø. Ifølge klinikksjef ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark, Henrik Høyvik, er ikke dette noen stor sak. Heretter skal bare enkle polikliniske undersøkelser gjøres ved sykehuset i Kragerø. Derfor skal det bare være en bioingeniør ved laboratoriet.

– Den ene bioingeniøren kan ikke gå over til sykehjemmet for prøvetaking og være borte fra den tjenesten de egentlig skal gjøre over lengre tid. Det vil være problematisk å ikke ha bioingeniør til stede ved sykehuset, sier Høyvik.

Tilbudet om å ta prøver av sykehjemmets beboere ved laboratoriet ved sykehuset var ment som en håndsrekning. Noe mer har ikke sykehuset kapasitet til, forklarer han.

– Dette blir søkt

Omsorgssjefen i Kragerø blir provosert over sykehusets forklaring.

– Det er det dummeste jeg har hørt. At det blir umulig for bioingeniøren for å bevege seg over tunet til kommunens sykehjem for å ta en prøve blir søkt. At det er så høy grad av beredskap ved poliklinikken i Kragerø har jeg liten forståelse for, sier Vidar Stein Andersen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark