Hopp til innhold

Fylkesrådmannen tilbakeviser kritikken

SKIEN (NRK): Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen tilbakeviser kritikken fra revisjonen om mangelfull kontroll og rapportering av konsulentavtalen med First House.

Evy-Anni Evensen

TILBAKEVISER KRITIKKEN: Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen mener rapporteringen og kontrollen av avtalen med First House har vært god.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Det skjer i dagens møte i kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune, der fylkesrådmannen redegjør for kritikken revisjonen kom med, og som NRK fortalte om i går.

Prosjektet startet før 1. juni

Et av hovedpunktene i revisjonens kritikk var at regninger fra First House som var datert før avtalen var i gang, ble anvist og betalt av fylkeskommunen. Rådmannen forklarer dette med at avtalen ble forhandlet ferdig 21. mars 2013, og at man i budsjettet planla å starte prosjektet 1. april.

Rådmannen sier i sitt svar til kontrollutvalget at praktiske og tekniske årsaker gjorde at avtalen ikke ble signert før 1. juni 2013, og at prosjektet "Invest in Telemark" i realiteten da var godt i gang.

– Dette betyr også at faktureringen vil opphøre i slutten av mars 2016. Prosjektet er fortsatt treårig, sier fylkesrådmannen på spørsmål fra utvalgsleder Per Lykke.

Slurvete fakturering

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg har gått gjennom kontrakten og rapporteringen, og kaller First Houses rutiner for fakturering slurvete.

Birgitte Holmberg, kommunerevisjon

Oppdragsrevisor Birgitte Holmberg la fram notatet der revisjonen reagerer på manglende rapportering og oppfølging av prosjektet 'Invest in Telemark'.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Hun påpeker allikevel at etter at avtalen ble omtalt i media, har rapporteringen og rutinene for fakturering blitt bedre.

Rådmannens svar:

Dette er Fylkesrådmannens svar på kritikken fra revisjonen:

  • Rapporteringen som skulle skjedd hvert kvartal, har skjedd i forbindelse med referater fra møter i styringsgruppen. Fylkesrådmannen forsvarer denne praksisen. Hun mener også det er hensiktsmessig for fremdriften av prosjektet.
  • På spørsmål om interessekonflikten rundt kontakten mellom det indiske selskapet Tech Mahindra og fylkeskommunen, hvor First House representerer begge parter, skriver Evensen: "Jeg opplever at dette ikke er tilfelle".
  • Administrasjonsgebyret til First House som er betalt, men ikke står i budsjettet, karakteriseres av fylkesrådmannen som en standardbetingelse som First House har i sine kontrakter.
  • Fylkesrådmannen erkjenner at oppfølgingen av fakturaer i starten var for dårlig.

– Nybrottsarbeid

Avtalen mellom First House og Telemark fylkeskommune er den første av sitt slag i Norge. Det mener fylkesrådmannen er vesentlig for å forklare de ulike problemene prosjektet har hatt.

– I tillegg har møtevirksomheten blitt preget av valget i høst. Det har ikke vært lett å samle politikere midt i en valgkamp, derfor har vi ikke hatt møte i styringsgruppen siden våren 2015, sier fylkesrådmannen.