Kirkevelgerne må smøre seg med tålmodighet

Medlemmer av menighetsrådene i Tunsberg, Agder og Telemark, Bjørgvin og Møre skal ha et tilleggsvalg. Det tar tid.

Tønsberg domkirke

Hvem som skal sitte i bispedømmerådet i Tunsberg, vet vi først i desember.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Valglogo

Årets kirkevalg har fått mye oppmerksomhet, særlig fordi det er ventet at mange flere enn tidligere vil stemme ved bispedømmerådsvalget på grunn av debatten om homofiles rettigheter. Mens resultatene fra kommune- og fylkestingsvalget begynner å rulle inn straks valglokalene stenger, må velgerne i kirkevalget smøre seg med tålmodighet.

– Hvis du skal ha rede på hvem som skal utgjøre Kirkemøtet 2016–2019 så må du vente helt til 8. desember, sier seniorrådgiver Gunnar Westermoen i Kirkerådet til NTB.

Årsaken er at deler av valget er indirekte. Medlemmene av de nyvalgte menighetsrådene i fire av bispedømmene (Tunsberg, Agder og Telemark, Bjørgvin og Møre) skal etter valget ha tilleggsvalg på representanter til sine respektive bispedømmeråd.

– Demokratisk uheldig

Leder i Åpen folkekirke, Sturla Stålsett, er en av dem som reagerer.

Sturla Stålsett, Åpen folkekirke

Sturla Stålsett i Åpen folkekirke sier noen er bekymra for den måten stemmesedlene blir håndtert.

Foto: Julia Loge

Gunnar Westermoen

Gunnar Westermoen i Kirkerådet sier det kan bli ekstra mange stemmer å telle ved årets valg.

– Valgordningen med både direkte og indirekte valg på ulike tidspunkt er demokratisk uheldig. Den kan gi skjevheter og risiko for en uheldig korrigering av resultatet. Vi oppfordrer alle kirkemedlemmer til å stemme nå slik at de gir et tydelig signal til de bispedømmer som også skal ha indirekte valg.

Kirkevalget holdes samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget. Fra stemmelokalet frakter de stemmeseddelen til menighetskontoret i hvert sogn for opptelling, men ikke alt telles opp der. De lokale menighetskontorene teller opp stemmefordeling til menighetsrådene og antall stemmer avgitt ved bispedømmerådsvalget.

Valgresultatet fra de 1.236 menighetsrådene og antall stemmer til bispedømmene offentliggjøres først 17. september, tre dager etter valget.

Manuell opptellling

Det er ikke en digital opptelling. Den foregår manuelt.

Fra hvert sogn sendes stemmesedlene avgitt ved bispedømmerådsvalget til valgrådet i det enkelte bispedømme, der antall stemmer til hver kandidat og liste registreres. Disse resultatene kommer 24. september.

– Vi er obs på at det kan bli en større bunke enn noen gang å telle. Særlig bispedømmekontorene vil nok få mye mer å gå gjennom, sier Westermoen.

Stålsett forteller til NTB at han har fått henvendelser fra personer som bekymrer seg for måten stemmesedlene håndteres på når de skal fraktes i flere omganger før de blir telt opp.

– Det er laget et rundskriv som handler om hvordan stemmesedlene skal sendes og forflyttes med ekspress over natten, sier seniorrådgiver Westermoen i Kirkerådet.