Hopp til innhold

Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo

VINJE (NRK): Statens vegvesen foreslår å bygge en vegarm på E134 som går til Bergen. Reisetiden mellom Sandvika og Bergen kan da bli fire og en halv time.

E134

ARM TIL BERGEN: Hvor vegarmen til Bergen skal gå er ikke kjent. Kartet viser ett forslag fra Stiftelsen Aksjon Bedre Vei.

Foto: Knut Olaf Sunde/ Vegforum Øst-Vest

Vegvesenet mener at det er store reisetidsgevinster å hente ved å bygge en Bergens-arm på E134. En slik arm til Bergen vil ifølge Statens vegvesen korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med tre timer. Beregningene ble lagt fram for Stortingets transportkomité på et møte i Vinje i Telemark i dag.

For min del er det å koble på en ekstra arm til Bergen på E134 en helt naturlig ting å gjøre

Eirik Sivertsen, nestleder i transportkomiteen på Stortinget

– Hovedgrunnen til at valget falt på E134 som hovedvei mellom øst og vest er at der får vi mest for pengene. For det første er det store reisetidsgevinster. Dette gjelder både for trafikken som går mot Haugesund og for trafikken som går mot Bergen, og særlig dersom man bygger en ny arm fra E134 via Odda mot Bergen, sier fagdirektør Hans Silborn i Statens vegvesen.

Hans Silborn, Vegdirektoratet

VIL HA VEGARM: Fagdirektør Hans Silborn i Statens vegvesen sier en vegarm til Bergen vil øke nyeeverdien dramatisk.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

– Hvor viktig blir denne for nyttegevisten på E134?

– Vi har sett på tre alternativer for E134, og det er helt klart at dersom man legger til en arm så vil nytteverdien øke dramatisk. Det vil bety at man kan kjøre fra Sandvika til Bergen på omkring fire og en halv time, og det er en meget kraftig forbedring sammenlignet med i dag, sier han.

Godt grunnlag

Regjeringen har allerede bestemt at E134 skal være hovedvei mellom øst og vest, men det ble bestilt en konseptvalgutredning for å se om den andre hovedforbindelsen skulle gå over Hardangervidda eller Hemsedal.

Eirik Sivertsen, nestleder i transportkomiteen på Stortinget, er glad for det han beskriver som en grundig rapport fra vegvesenet.

Eirik Sivertsen

FORNØYD: Eirik Sivertsen, nestleder i transportkomiteen på Stortinget, syns Statens vegvesen har gjort en god jobb.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Det betyr at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Basert på de utregningene som er gjort, kan man begynne å trekke noen konklusjoner og prioritere investeringer på denne strekningen opp imot andre investeringer det er behov for å gjøre i resten av landet, sier han.

– Hva synes du om denne nye armen til Bergen som kan korte ned reisetida mellom Bergen og Oslo betraktelig?

– Det er svært viktig å få bedre forbindelse mellom de to største byene i landet. Så for min del er det å koble på en ekstra arm til Bergen på E134 en helt naturlig ting å gjøre, sier han.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark