Hopp til innhold

Jobben kan ødelegge for studiene dine

Heltidsstudenter som jobber over ti timer i uka, bruker mindre tid på studiene enn dem som ikke jobber.

Studentar ved bøkene

KOMBINERER JOBB OG STUDIER: Mange studenter velger å ha en jobb ved siden av studiene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Sigrid Agnethe Hansen / NRK

Over ti timer betalt arbeid i uka går på bekostning av studiene. Det viser en ny undersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Mister fokus

I fjor hadde en av tre heltidsstudenter betalt arbeid ved siden av studiene. Kristian Lyngstad er en av dem. Han jobber mellom 10 og 20 timer i uka, og innrømmer at det hender jobben går utover studiene.

– I noen tilfeller gjør det jo det, helt klart. Som regel prioriterer jeg skolen, og er det perioder der jeg trenger mye oppmerksomhet til skolen, så fokuserer jeg på det.

– På hvilken måte merker du at det går utover studiene dine?

– Det faglige utbyttet av forelesningene, det er der du merker at fokuset ikke sitter like mye i timen når du for eksempel jobber mye. For da går du og tenker på hva du skal gjøre på jobb etterpå, svarer Lyngstad.

Ikke nødvendigvis dårligere

Kristian er ikke alene om å synes at jobben innimellom tar noe fokus fra studiene.

Anna-Lena Keute

KAN VÆRE POSITIVT: Arbeid ved siden av studiene er ikke nødvendigvis dårlig for karakterene dine, sier førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå, Anna-Lena Keute.

Foto: Torbjørn A. Tjernsberg / SSB

Spørreundersøkelsen fra SSB, hvor 8000 studenter fra hele landet har svart, viser at dersom heltidsstudenter jobber mellom 11 og15 timer i uka, bruker de i snitt tre timer mindre på studiene.


Men det betyr ikke nødvendigvis at de gjør det dårligere på skolen, sier førstekonsulent i SSB, Anna-Lena Keute.

– Resultatene viser kun hvor mye tid som brukes på jobb og studie, men vi kan ikke si hvorvidt studentene som jobber har dårligere karakterer enn dem som ikke jobber.

Hun legger til at studenter ofte har en jobb som er relatert til studiene, så selv om studentene jobber i mer enn ti timer per uke, betyr det ikke nødvendigvis at det påvirker karakterene på en negativ måte.

Lærer av jobben

En av dem som føler hun har stort utbytte av jobben ved siden av studiene, er Marthe Eskedal Pedersen. Hun studerer PPU samtidig som hun jobber som vikar og assistent ved en barneskole.

– Jeg får ganske mye praktisk via den jobben jeg jobber på, så det kommer på en måte litt godt ut av det likevel, sier Eskedal Pedersen.

Hun mener jobben også er viktig for økonomien hennes og for å få erfaring på CV-en.

Marthe Eskedal Pedersen og Karina Starup

JOBBEN ER RELEVANT: Studier og jobb kan fint kombineres, mener Marthe Eskedal Pedersen og Karina Starup. Begge studerer PPU ved Høgskolen i Sørøst-Norge. avdeling Bakkenteigen.

Foto: Kathrine Krømke / NRK