Hopp til innhold

Pendler skuffet over togplaner: – Dette skaper usikkerhet

Steinar Vikholt pendler sørover på Vestfoldbanen. Det kan bli lenge til han får et bedre togtilbud. Statsbudsjettet prioriterer strekningen mot Oslo.

Steinar Vikholt på toget til Porsgrunn

PENDLER FEIL VEI: Familien har solgt en bil og satset kollektiv. Nå er Steinar Vikholt skuffet.

Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Norges mest trafikkerte togstrekning, Intercity, får penger til å bygge ferdig fram til Hamar, Moss og Tønsberg.

Dette er allerede godt i gang, men har kostet mer enn forutsatt.

Skuffet pendler

Steinar Vikholt pendler feil vei. Han skal til Porsgrunn fra Horten, og der går det bare ett tog i timen.

Han håpet på dobbeltspor sørover fra Tønsberg og tog hver halvtime. Det er ikke nevnt i statsbudsjettet.

– Dette skaper usikkerhet, sier Vikholt.

Familien har solgt en bil og satset kollektiv. Nå er han skuffet.

Når Nasjonal transportplan (NTP) legges fram til våren kan det komme penger.

Strekningen Stokke – Larvik er ferdig regulert og alle er enige om hvor toget skal gå. Det mangler bare et startskudd og penger.

Steinar Vikholt venter på toget på Skoppum stasjon

Steinar Vikholt på Skoppum stasjon.

Foto: john-andre samuelsen / john-andre samuelsen

Kan bli flere avganger

I statsbudsjettet får den såkalte «indre Intercity-strekningen» store deler av de 32 milliardene som er togsatsingen.

Sør for Moss, nord for Hamar og sør for Tønsberg er det intet nytt som skal skje.

Noe går til nytt signalanlegg i Oslo som skal fjerne signalfeilene som forsinker trafikken.

I 2025 kan Tønsberg få avganger mot Oslo hvert kvarter.

Skrur ned forventningene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har allerede varslet at det brukes for mye penger på samferdsel og har skrudd ned forventningene kraftig allerede for to uker siden .

Hva det betyr for Intercity fram til Lillehammer, Halden og Skien er usikkert.

Regjeringen kaller dette tidenes togsatsing . Men forventningene fra dem som bor og jobber utenfor den indre sirkelen rundt Oslo er høyere enn det statsbudsjettet legger opp til.

Hareide erkjenner at det meste av økningen går med til å dekke kostnadsoverskridelser og holde framdriften på Intercity-strekningene som er påbegynt.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide ( KrF).

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har varslet at Nasjonal transportplan må kuttes til et realistisk nivå.

Foto: Tobias P. Simonsen / NRK

Bygge regioner

Regionreformen har gitt større pendling internt i Vestfold og Telemark. Fylkeshovedstaden er lagt til Skien.

Fylkesmannen holder til i Tønsberg. Kristin Saga er leder for NHO Vestfold og Telemark. Hun ønsker seg dobbeltspor fra Tønsberg til Sandefjord via flyplassen på Torp.

– Vi bygger en region med et felles arbeidsmarked og vil gjerne ha godstransport over på bane. Da trengs det dobbeltspor og flere avganger mellom Skien til Tønsberg, sier hun.

Kristin Saga Regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Kristin Saga, NHO Vestfold og Telemark, håpet på penger til utbygging av jernbanen mellom Tønsberg og Sandefjord.

– Det er satt av penger

Høyres stortingsrepresentant, Kårstein Eidem Løvaas, sier det er satt av penger. Han peker på de 245 millioner kronene som Bane Nor har fått til planlegging.

– Så er det Bane Nor som prioriterer hvor mye de bruker på Jærbanen, Stokke-Sandefjord og Trønderbanen, sier Løvaas.

Han garantere at det skal være fire tog i timen også sør for Tønsberg, men kan ikke si noe om når det vil komme.

– Stokke-Sandefjord er den første strekningen ut, og jeg er trygg på at vi kommer i gang. Jeg kan ikke si når vi får spaden i jorda, men så fort Bane Nor er klare med sine detaljplaner, er vi klare.

Kårstein Eidem Løvaas

Kårstein Eidem Løvaas (H) sier det er satt av penger.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Bekymring nord for Hamar

Nord for Hamar er de også bekymret for at det blir stopp for videre utbygging nordover.

– Vi er bekymret for at det stopper på Hamar, sa ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen (Ap) i forrige uke.

– Vi vil at det skal være utbygging helt fram til Lillehammer. Dette handler om å binde hele regionen sammen, og dette er noe vi i hele regionen står sammen om.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark