Ikke gitt at Telemark har et eget sykehus

Sykehusene må utnytte ressursene enda bedre for å utvikle et godt og bærekraftig sykehustilbud for hele Telemark, sier utviklingsleder ved Sykehuset Telemark, Frank Hvaal.

Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark arbeider nå med en utviklingsplan for 2014-2016 hvor målet er å 'Desentralisere det vi kan. Sentralisere det vi må.'

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Jeg tror det er viktig at folk er oppmerksomme på at det ikke er selvsagt at vi har et eget sykehus i Telemark, sier Frank Hvaal.

Han er prosjektleder for Utviklingsplanen 2014-2016 for Sykehuset Telemark.

Vil samle og styrke funksjonene

Hvaal mener det er viktig å utnytte ressursene bedre for å sikre et godt sykehustilbud i fylket. Han sier at pasientgrunnlaget for et stort og solid akuttsykehus egentlig innebærer at pasientgrunnlaget egentlig bør være Vestfold og Telemark.

– Men det innebærer at vi må samle de avanserte funksjonene. En av våre største utfordringer i dag er at vi gjør dette for spredt og med litt for lite helhetlig bruk av ressurser. Det gir oss en utfordring ved å gi robuste og effektive tjenester, sier prosjektlederen.

Frank Hvaal

Prosjektleder i Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark, Frank Hvaal, sier at fag og kvalitet er sentralt i arbeidet med framtidas sykehustilbud i fylket.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Ikke nok pasienter til å bevare alle funksjoner

Styreleder i Helse Sør Øst, Per Anders Oksum, avviser ikke Hvaals vurderinger, men påpeker at det er styret i Sykehuset Telemark som har ansvaret for utviklingsplanen.

– Men Hvaal har helt rett i at pasientgrunnlaget i Telemark ikke er stort nok til å ha ett sykehus som innehar alle funksjoner. Sammen med Vestfold er pasientgrunnlaget tilstrekkelig, sier Oksum.

Han sier at vurdert fra et faglig ståsted bør det være mellom 300-500.000 pasienter for å kunne oppfylle alle ønsker og krav som er til pasientbehandling i området.

– Vil det si at Telemark og Vestfold på sikt vil ha ett felles sykehus?

– Nei, det ligger i alle fall ingen føringer om dette i våre langtidsplaner sålangt, sier Oksum.

Avgjøres til våren

Det er styret i Sykehuset Telemark som har sett det nødvendig å foreta en gjennomgang av Sykehuset Telemarks spesialhelsetilbud.

Nå arbeides det med en omfattende utviklingsplan, og 17. desember skal styret ta for seg èn mulig løsning. Etter planen skal det komme en styrebeslutning for utviklingsplanen 26. mars neste år.

LES OGSÅ:

Vil sikre et godt tilbud for Telemark

Frank Hvaal har forståelse for at det er vanskelig å gjøre endring i lokalisering av tjenester, og at personer ikke skal få tilbud om helsetjenester der de er vant til.

– Men disse løsningene ble laget på en tid da verden så annerledes ut, sier han.

Videre sier Hvaal at alternativene må være annerledes fordi kvaliteten krever det, fordi samfunnsutviklingen har vært som den har vært, og fordi kravene til kvalitet og faglighet i sykehusbehandlinga endres.

– Derfor er det viktig at folk ikke ser på utviklingsplanen som kritikk av det som har vært, men snarere en nødvendig modernisering med bedre utnyttelse av ressurser, sier Hvaal.

Han er derfor klar på hva han mener er utviklingsplanens motiv:

– På 15 år kan det skje mye, men i vårt planperspektiv på 3-5 år er jeg overbevist om at vi kan skape et godt sykehus for Telemark, sier utviklingslederen for Sykehuset Telemark.