På denne skolen avtar mobbingen hvert eneste år

Elevene gir aktivitet og idrett en stor del av æren for det gode skolemiljøet. Også det nye skolebygget kan ha ført til mindre mobbing.

STORTRIVES: Tiendeklassing Helene Askerud tror skolens mange aktiviteter er med på å forebygge mobbing.

STORTRIVES: Tiendeklassing Helene Askerud tror skolens mange aktiviteter er med på å forebygge mobbing.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Mobbetallene går stadig nedover på Stokke ungdomsskole i Sandefjord kommune. Det viser den årlige elevundersøkelsen.

– Vi har som mål å inkludere alle, sier tiendeklassing Mats Myhre.

Siden 2018 har andelen elever i 10. klasse som forteller om mobbing ved skolen gått ned fra 7,1 prosent.

Elevene i Stokke trekker frem aktivitet og idrett som en av grunnene til det gode skolemiljøet.

ALLE SKAL MED: – Vi jobber bevisst med å inkludere alle, sier Mats Myhre

ALLE SKAL MED: – Vi jobber bevisst med å inkludere alle, sier Mats Myhre

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Nå er det så få som forteller om mobbing, at prosenttallet er erstattet med en stjerne. Det betyr at tallet er så lavt at det er en fare for at eleven(e) kan gjenkjennes. Elevundersøkelsen skal være anonym.

– Inkludere alle

For resten av landet har tallene også gått i riktig retning, fra 7,1 prosent i 2018 til 5,5 prosent i 2020–21.

Et nytt skolebygg trekkes frem blant tingene som har ført til mindre mobbing i Stokke.

I den åpne aulaen kan de 310 elevene ved skolen spille ballspill. Det er et fotballbord der og de har også en kantine som legger opp til sosialt samspill mellom elevene og lærerne.

– Vi har alltid noe å gjøre, sier tiendeklassing Helene Askerud.

Mobbeombudet i fylket støtter tanken om at nye skolebygg kan bidra til mindre mobbing.

Moderne skolebygg gjør elevene mer synlig og øker trivselen, mener mobbeombud Kaja Vintervold Asmyhr i Vestfold og Telemark.

Tiendeklassingene Helene Askerud og Mats Myhre mener også noe av nedgangen skyldes skolens satsing på aktivitet. De er begge ledere i Aktiv356.

AKTIV356: Tiendeklassingene ved Stokke ungdomsskole satser mye aktivitet for å ha et godt skolemiljø.

AKTIV356: Tiendeklassingene ved Stokke ungdomsskole satser mye aktivitet for å ha et godt skolemiljø.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Jevn jobbing har gitt resultater

Det er flere årsaker til hvorfor Stokke ungdomsskole gjør det bra.

– Vi arrangerer idrettsdager og balldager. Det er noe alle her på skolen liker, så det gjør mye, sier Helene Askerud om mulige årsaker til de lave mobbetallene.

I løpet av de siste 10 årene har rektor Marita Thuve, sammen med avdelingslederne, jobbet med rutiner for når og hvordan de ansatte skal ta tak i konflikter og problemer.

– Vi jobber med hele mennesket gjennom fokus på relasjon og vurderer læringsarbeidet underveis, sier Thuve.

Derfor ble et av de første tiltakene å bygge en avdelingslederstruktur. Den startet opp i 2011.

LAGD RUTINER: I et tiår har rektor Marita Thuve ved Stokke ungdomsskole jobbet aktivt med å skape rutiner for sine ansatte, slik at de raskt kan stoppe mobbing hvis det skjer.

LAGD RUTINER: I et tiår har rektor Marita Thuve ved Stokke ungdomsskole jobbet aktivt med å skape rutiner for sine ansatte, slik at de raskt kan stoppe mobbing hvis det skjer.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Målet er å være tett på elever, foresatte, ansatte og samarbeidspartnere, forteller rektoren.

– Hvis det er på elevnivå, så meldes det fra til lærer, som melder fra til avdelingsleder og så tar vi en telefon hjem. Deretter innkaller vi veldig raskt til et møte, gjerne samme dag, sier rektor Marita Thuve.

Eleven eller elevene det gjelder, må også være med på møtet.

ALLE ER SNILLE: Tiendeklassingene (f.v.) Synnøve Berglien Voie, Lena Maria Pazdro, Oskar Kristiensen Bøe og Abrah Tekle har aldri opplevd mobbing på Stokke ungdomsskole.

ALLE ER SNILLE: Tiendeklassingene (f.v.) Synnøve Berglien Voie, Lena Maria Pazdro, Oskar Kristensen Bøe og Abrah Tekle har aldri opplevd mobbing på Stokke ungdomsskole.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Elev Oskar Kristensen Bøe synes lærerne er flinke.

– Vi er trygge på hverandre. Vi har blitt kjent med alle og vi har flinke lærere som tar tak i ting hvis noe skjer.

– Hvordan har dere blitt trygge på hverandre?

– Ved å snakke sammen, sier Kristensen Bøe.

Nye omgivelser

Det nye skolebygget stod klart til skolestart i 2018. Stokke ungdomsskole fikk også renovert det gamle bygget fra nyttår i 2021.

Også rektor Marita Thuve tror de nye byggene gjør mye for den generelle trivselen.

ØKER TRIVSELEN: – Vi vet jo at mennesker trives bedre når de har det fint rundt seg, sier mobbeombud Kaja Vintervold Asmyhr.

ØKER TRIVSELEN: – Vi vet jo at mennesker trives bedre når de har det fint rundt seg, sier mobbeombud Kaja Vintervold Asmyhr.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Mobbeombudet i Vestfold og Telemark, Kaja Vintervold Asmyhr, mener det er flere årsaker til at byggene kan ha fungert forebyggende mot mobbing.

– Man gjør noen gode valg i nyere pedagogiske bygg der man sikrer god oversikt, som gjør at det er få kriker og kroker hvor elevene blir overlatt til seg selv, sier hun.

Økt digital mobbing

Tallene viser imidlertid at den digitale mobbingen har økt sammenlignet med vanlig mobbing.

Det gjelder også for Stokke ungdomsskole.

Tallet økte fra 0 til 2,1 prosent i løpet av den siste perioden. Det er over gjennomsnittet i landet.

Helene Askerud er ikke bekymret for digital mobbing på skolen.

– Jeg tenker ikke at det er så stort problem her. I hvert fall ikke på skolen. Vi har så mange aktive tilbud og så syns jeg ikke det er så mye mobilbruk her. Vi har så mange andre ting å gjøre, sier hun.

Stokke ungdomsskole

Stokke ungdomsskole

2018-19

2019-20

2020-21

10. trinn

10. trinn

10. trinn

Mobbing skolen (prosent)

7,1

*

*

Er du blitt mobbet på skolen av andre elever de siste månedene?

6,0

4,7

*

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene

0,0

0,0

0,0

Er du blitt mobbet digitalt de siste månedene?

*

0,0

2,1

Symbolforklaring: *Tall som er unntatt offentligheten/skjermet - fare for gjenkjennelse av de spurte i en anynom undersøkelse.

Elevundersøkelse

Hele landet

2018-19

2019-20

2020-21

10.trinn

10.trinn

10.trinn

Mobbing på skolen (prosent)

7,1

6,6

5,5

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?

4,7

4,5

3,8

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene

3,1

2,9

2,2

Er du blitt mobbet digitalt de siste månedene?

2,6

2,3

2,1

* Symbolforklaring: Tall som er unntatt offentligheten/skjermet - fare for gjenkjennelse av de spurte i en anynom undersøkelse.