Hopp til innhold

Fyresdal først i landet med nettundervisning for flyktninger

Ukrainske flyktninger får mer tid til familien når de lærer norsk via nett. Uten ordningen ville reiseveien til skolen vært uholdbar.

Norsk språkopplæring på nett

STOR AVSTAND: Seline Eskedal Amundsen sitter 170 kom unna elevene sine. Hun mener undervisningen er like god og elevene får mer tid til å være sosiale.

Foto: Roald Marker / NRK

I et klasserom i den lille bygda Fyresdal sitter åtte ukrainske flyktninger med headset og mikrofon.

Det leses norske tekster høyt i tur og orden inn i en PC-skjerm. På andre siden av skjermen sitter læreren og følger nøye med.

Norskundervisning på nett for ukrainske flyktninger i Fyresdal kommune.

Før brukte de mange timer hver uke for å komme seg til klasserommet i Tokke. Nå sparer de mye tid på at norskopplæringen foregår på nett.

Foto: Roald Marker / NRK

Sparer mye tid

Tidligere måtte flyktningene i Fyresdal bruke to timer hver dag bare på å reise til nabokommunen Tokke for norskundervisning.

Nå sitter de i et klasserom i hjembygda Fyresdal, mens lærer, Seline Eskedal Amundsen, sitter i Larvik.

– Jeg synes det går overraskende bra. I starten var det jo sånn at man skulle venne seg til at vi satt på skjerm, men det er veldig likt tradisjonell undervisning i et klasserom egentlig.

Amundsen er ansatt ved Larvik læringssenter som har fått midler til å drive prosjektet, og gjennom disse prosjektmidlene tilbyr norskopplæring til Fyresdal kommune.

Seline Eskedal Amundsen

Seline Eskedal Amundsen mener hun gir like god oppfølging som lærer på nett siden alt leveres digitalt. De møtes også fysisk en gang iblant for sosiale aktiviteter.

Foto: Roald Marker / NRK

Det er 170 kilometer mellom Amundsen i Larvik og elevene i Fyresdal, men på nettet tar det bare noen millisekunder for læreren å komme seg til den lille bygda i Telemark.

Via skjermen hilser hun elevene velkommen i klasserommet på kommunehuset i Fyresdal fire dager i uken.

Veronika Yepikhina er én av elevene og synes nettundervisningen er uproblematisk.

Veronika Yepikhina og Natalia Pivniuk

Veronika Yepikhina og Natalia Pivnuik er glad for kortere reisevei og mer tid til å lære seg norsk.

Foto: Roald Marker / NRK

– Jeg synes det går bra å lære norsk via nett, fordi dette er ikke nytt for meg. Jeg hadde dette på skolen i Ukraina også.

Nettundervisning gir mer tid til familie

Men elevene er ikke helt overlatt til seg selv i klasserommet.

Samir Raschid er flyktningkonsulent i kommunen og fasilitator for Amundsen. Han er fysisk til stedet i klasserommet i Fyresdal, og mener nettundervisningen løfter livskvaliteten til flyktningene.

Samir Raschid er flyktningkonsulent i Fyresdal.

Samir Raschid er fysisk til stede for elevene i klasserommet og er en god støtte for læreren som sitter 170 km unna.

Foto: Roald Marker / NRK

– Det mange som har små barn og er i en sårbar situasjon. Med den lange reiseveien som de hadde før, så fikk de mindre tid med barna sine.

Først i landet

Fyresdal kommune startet med nettundervisning i august.

Ifølge kommunalsjef, Ulf Pedersen, i Fyresdal er de først i landet med akkurat denne undervisningsmetoden for flyktninger.

Ulf Pedersen, kommunalsjef Fyresdal kommune

Fyresdal kommune er de første i Norge som tilbyr nettundervisning på denne måten, sier Kommunalsjef Ulf Pedersen.

Foto: Roald Marker / NRK

– Vi kjenner ikke til andre som gjør det på denne måten som vi gjør det. Det vises ved at IMDI gir oss prosjektmidler til å teste dette ut.

Fellesskap viktig for læring

Lærer Seline Eskedal Amundsen håper flere kommuner får mulighet til å gjøre som Fyresdal.

– Dette er noe som fungerer veldig bra når man har laget et system rundt det. Også er det viktig at de får komme til skolen og lære sammen. Det er jo i fellesskap man lærer best.

Elevene har ikke vært lenge i Norge og prater norsk så ofte de kan.

– Jeg prøver å snakke mye norsk, og jeg synes jeg gjør det bra, sier en smilende Veronika Yepikthina.