Hopp til innhold

– Tenk over hva du kaster i do

Du kan ende opp med å måtte ta regninga.

Søppel som har hopet seg opp og skapt problemer for avløpspumpen.

ETTER EN UKE: Slik så avløpspumpa ut etter en ukes drift. Det er forskjellig type avfall som har festet seg til pumpa.

Foto: Horten kommune

Avføring, tiss og toalettpapir er alt som skal i do. Spyler du ned noe annet, kan det få flere konsekvenser.

– Folk kan få tette kloakknett hjemme hos seg selv, med kostbare reparasjoner. Det kan også få store konsekvenser for kommunen med tette avløp og overfylte kjellere, sier Knut Magnus Hovden.

En duk eller liknende som har skapt problemer for avløpspumpa.

DUK SPYLT NED I DO: Slik ser det ut når en duk eller liknende havner i avløpsnettet. Hvis de ikke klarer å fikse pumpen, må den byttes ut.

Foto: Horten kommune

Han er enhetsleder for kommunalteknisk planenhet i Horten kommune. De har nettopp fått problemer med to avløpspumper fordi folk har kastet søppel i do.

Hovden tror begge pumpene må byttes ut, og hver koster anslagsvis 150 000 kroner.

Kan resultere i økte gebyrer

Hvert år håndterer kommunen med rundt 27 000 innbyggere, anslagsvis ti tonn med søppel. Avløpspumpenes oppgave er å pumpe avløpsvannet fra forbrukeren til renseanlegget.

Søppel i avløpet fører til en ekstra slitasje på pumpene, og det kan ende med å koste innbyggerne penger.

Knut Magnus Hovden

OPPFORDRING: – Tenk på hva du kaster i do. Vær bevisst, sier Knut Magnus Hovden.

Foto: Privat

– Hvis vi stadig må skifte ut pumper, får ødelagt nettet vårt og må gjøre større utbedringer, vil det totalt sett medføre at vi kanskje må øke de kommunale gebyrene. Da vil det koste mer for den enkelte huseier, sier Hovden.

– Et økende problem

Det er ikke bare i Horten søppel i avløpene skaper problemer. Kommuner over hele landet rapporter om driftsproblemer i pumper, renseanlegg og ledningsnett til organisasjonen Norsk Vann.

– Det er et stort problem mange steder, og kommuner rapporterer om økende problemer landet rundt, sier direktør Toril Hofshagen.

– Søppel som spyles ned i do kan også tette ledningen huseieren selv eier. Den har den minste dimensjonen og tetter seg lett. En vaskefille kan være nok, fortsetter hun.

Ifølge foreningen Hold Norge Rent kaster cirka 10 prosent av Norges befolkning bomullspinner i do.

– Vi oppfordrer alle til å ha en søppelkasse på badet og kaste alt søppel i den, ikke i toalettet, sier daglig leder Lise Gulbransen.

Tørkepapir og plast

Også Hovden ber folk tenke over hva de spyler ned i do. Kommunen har blant annet sendt ut en forespørsel til skolene hvor de ber lærerne snakke med elevene om hva som skal i do.

– Alt mulig rart havner i nettet vårt, sier Hovden.

– Tørkepapir som ikke er så lett oppløselig, og plast skaper de største problemene.

Også matrester og fett som skylles ut i vasken tetter rørene.