Hopp til innhold

Historisk mange unge uføre – ingen greier å få tallet ned

Andelen unge uføre har mer enn doblet seg de siste ti årene. Harry Hauge (25) kunne blitt en del av statistikken.

Harry Hauge, Notodden

UFØRESTATISTIKK: Harry Hauge på Notodden er nå på vei mot lærlingplass og arbeidsliv.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Harry Hauge slet med rus og psykiske problemer. To ganger droppet han ut av videregående opplæring.

Nå er han en del av et fleksibelt fagopplæringsprogram gjennom Nav. Tre dager i arbeid, to dager med skole. Det passer Hauge bra.

– Jeg har aldri vært noe glad i fag.

Uten et tilbud som dette tror Hauge at han kunne ha havnet i statistikken for unge uføre.

– Jeg er sta. Og har veldig lyst på et fagbrev.

Harry Hauge, Notodden.

Werner Øverland hjelper Harry Hauge på anleggsplassen. De bygger leiligheter på gamle industritomter i Notodden. I denne kommunen har uførestatistikken sett mørk ut i mange år.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

Uføre blir igjen på bygda

I løpet av de siste ti årene har andelen unge uføre i alderen 18–29 år mer enn doblet seg. Tallet er nå historisk høyt.

Vestfold og Telemark fylke troner høyest på statistikken. Men forskjellene mellom fylkene er den samme som i 2012, viser en ny analyse fra Nav.

For første gang har de studert hvordan flytting påvirker uføreandelene på fylkesnivå.

Svaret de fant var at flytting forsterker forskjellene.

Fylker med større studiebyer og variert arbeidsmarked som Oslo, Vestland, Trøndelag og Troms og Finnmark, ville hatt høyere andel uføre uten så høy tilflytting av unge ikke-uføre.

Fylkene med flest uføre ville hatt en lavere andel, om de unge hadde blitt boende på hjemstedet, viser analysen.

For Oslo betyr tilflyttingen mye. Uten flytting ville det vært 2,2 prosent unge uføre i Oslo og ikke 1,3, som i dag.

NRK forklarer

Hva er unge uføre?

Hva er unge uføre?
  • Du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk.
  • Lege eller spesialist har dokumentert at sykdommen gjorde deg ufør.
  • Alle som er uføre i alderen 18-29 år er definert som unge uføre i Navs statistikker. 
Hva er unge uføre?

Sivilstatusen din avgjør hvor mye du får utbetalt:

  • Lever du sammen med partner, ektefelle eller samboer får du 296.529 kroner i året.
  • Lever du alene får du 324.398 kroner i året.

Kilde: Nav

 

For lite tid

Analysen avdekker også at Nav-veilederne mener det er for liten tid til å finne riktige tiltak.

Aldersgruppen 20–29 år trenger annen oppfølging enn de over 30.

Ifølge Nav-direktør Hans Christian Holte er både veilederne og de unge mer opptatt av å sikre inntekt, enn å se på muligheter for arbeid når arbeidsavklaringsperioden er over.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Foto: Pål Martin Rossing / NRK

Dermed kan resultatet bli at unge mennesker blir uføretrygdet før andre muligheter er prøvd ut.

Jeg er opptatt av at disse unge uføre representerer en arbeidskraftreserve i Norge, i en situasjon hvor veldig mange bransjer, både offentlig og privat skriker etter arbeidskraft.

Holte mener det offentlige må se på løsninger. For eksempel hvordan helsetjenestene og Nav fungerer sammen.

Les også Ingrid bønnfaller politikerne: – Vær så snill, ikke knus drømmene

Ingrid Rebecca Ovenstad Simensen, Isabella Holth Voie, Eiker Vekst

Vil styrke laget rundt ungdommene

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) blir bekymret over at tallet på unge uføre øker så mye.

– Ulike undersøkelser viser at mangelfull oppfølging er et problem. En styrking av den tjenesten som handler om oppfølging av de unge er veldig viktig for å nå denne målgruppen.

Pressekonferanse om krigen i Ukraina

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap)

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Er det for lett å blir erklært ufør i Norge?

– Jeg tenker litt motsatt, at det er viktig at det skal bli lettere å komme i arbeid, eller i kvalifisering, sier Persen.

I neste års statsbudsjett trapper regjeringen opp det de kaller ungdomsgarantien, som handler om at ungdom ikke skal gis opp.

– Vi skal styrke laget rundt ungdommene. Vi skal ha et tverretatlig samarbeid mellom helse, Nav og utdanning og opplæring.

Persen vil også gjøre det lettere å kombinere uføretrygd med arbeid.

Trenger arbeidskraft

Harry Hauge glad for tilbudet han har fått av Nav. Han håper tilbudet består og kan hjelpe flere unge i samme situasjon.

Til våren vil 25-åringen søke lærlingplass. Målet er fagbrev og jobb.

– Det viktigste er at jeg klarer å gjennomføre dette og vise det for meg selv, sier han.

Werner Øverland er anleggsleder i Skorve Entreprenør og Harry Hauges sjef.

– Han er en veldig fin ressurs å få inn. Han er veldig positiv og engasjert.

Bedriften har hatt arbeidstakere gjennom ulike tiltak. Øverland innrømmer at motivasjonen hos dem som kommer fra Nav varierer.

– Det er nok ikke alle som er like engasjert som Harry, sier Øverland.

Så mange unge er uføre i ditt fylke:

Uføre i Norge

Uføre i Norge

Antall

Andeler

Vestfold og Telemark

2134

3,8 %

Innlandet

1788

3.5%

Agder

1630

3,4%

Nordland

1066

3,1%

Viken

4883

2,9%

Trønderlag

2269

2,9%

Rogaland

1917

2,7%

Møre og Romsdal

922

2,4%

Troms og Finnmark

946

2,4%

Vestland

2303

2,3%

Oslo

1745

1.3%

Landet i alt

21 657

2,6%

Ekspander/minimer faktaboks