Har lært mye etter Revac-brannen

Daglig leder i Revac AS vedkjenner, i etterpåklokskapens lys, at det er mye som kunne vært gjort annerledes for å unngå brannen og den påfølgende miljøkatastrofen sommeren 2014.

Brann på Linnestad.

1250 TONN: En cirka 1250 tonn stor plasthaug brant hos Revac i Re.

Foto: Fredrik Laland Ekeli

Det er dag to i rettssaken mot Revac AS i Nordre Vestfold tingrett. Daglig leder Anders Aas sitter i vitneboksen. Statsadvokat Hans Tore Høviskeland er i gang med sin utspørring.

– Hva ville du gjort annerledes i dag?

– Det er mye vi kunne gjort annerledes. Vi kunne delt opp haugen, laget egne binger med brannsikre vegger, eller vi kunne valgt å ikke lagre varene for videre foredling, sier Aas.

– Men med den kunnskapen vi hadde i 2014, mener jeg at vi gjorde alt riktig, vi hadde ingen erfaring med at slike plastdeler kunne ta fyr, legger han til.

Statsadvokat Hans Tore Høviskeland

UTSPØRRING: Statsadvokat Hans Tore Høviskeland spurte i dag hva daglig leder i Revac ville ha gjort annerledes.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Aas er sammen med to kollegaer i Revac AS tiltalt for alvorlig miljøforurensning etter en stor brann på deres gjenvinningsanlegg sommeren 2014 i Re kommune.

Karantenetid

Revac gjenvinner materiale fra en lang rekke elektriske og elektroniske apparater, som støvsugere, brødristere, radioer, mobiltelefoner og elektriske tannbørster.

Flere av produktene de gjenvinner inneholder batterier som det fremdeles er strøm i. Det meste av disse batteriene blir fjernet i den første fasen av gjenvinningen, men noe slipper forbi. For å unngå brannfare fra batteriene som har kommet seg gjennom knuseprosessen, legges de knuste apparatene i lukkede konteinere i 48 timer. Det gjorde Revac også sommeren 2014.

Deretter fraktet de avfallet til haugen som rakk å bli ca. 1 250 tonn før den tok fyr.

Og det er i lagringsprosessen, etter de 48 karantene-timene, Revac mener det ikke finnes noen erfaringer på at ting begynner å brenne.

Forsvarer og aktor i Revac-rettssak

I RETTEN: Revacs forsvarer Morten Hugo Berger og statsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Risikovurdering

I dag var Økokrim opptatt av om Revac hadde vurdert nøye nok risikoen ved å lagre plastavfallet slik de gjorde våren og sommeren 2014. Og om hvem som hadde tatt avgjørelsen om å lagre det på det stedet de gjorde, og på den måten det ble lagret.

– Det var jeg som tok avgjørelsen på det, sier Aas fra vitneboksen.

Han forteller også at det var gjort en risikovurdering før de startet lagringen av plastavfallet, men husker ikke om han så den før, eller etter at lagringen var i gang.

Og det er nettopp risikovurderingen som er sentral for Økokrim. Statsadvokat Høviskeland forteller til NRK at de mener at faren for brann ikke er undersøkt godt nok før de startet lagringen.

Revac AS bestrider naturlig nok dette og mener de gjorde det de kunne med den kunnskapen og erfaringen de hadde i 2014.

– I ettertid ser vi jo at risikovurderingen kanskje ikke var god nok, men at vi skulle forutse alle de faktorene som slo til ved brannen var ikke mulig, sier Aas fra vitneboksen tirsdag.