Halvparten av barna sitter feil i bilen

Barn som sitter i bakovervendt bilsete, har mindre risiko for å pådra seg nakkeskader i en ulykke, ifølge Trygg Trafikk. Ny statistikk viser at 50 prosent av barna er sikret feil.

I barnesete

FORBEDRING: I 2010 viste en telling at 20 prosent av norske barn under fire år var sikret i bakovervendt bilsete. I år er tallet oppe i nærmere 50 prosent.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Carina Henske

Seniorrådgiver Carina Henske i Trygg Trafikk sier det er svært viktig at barn sitter riktig i bilen.

Foto: Eivor Eriksen / Trygg Trafikk

– Små barn har svak nakkemuskulatur og store, tunge hoder. Når de kastes framover i en ulykke, er risikoen for nakkeskader stor. Sitter barna bakovervendt, minimeres den risikoen, sier seniorrådgiver Carina Henske i Trygg Trafikk.

I 2010 viste en telling at 20 prosent av norske barn under fire år var sikret i bakovervendt bilsete. Årets undersøkelse viser at 49,3 prosent sitter riktig.

Mer kunnskap

– Dette er en betydelig forbedring i forhold til for fem år siden. Men fortsatt sitter halvparten feil vei, så vi er ikke i mål ennå, sier sjef for Utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen.

Den landsomfattende undersøkelsen er utført av UP i samarbeid med Trygg Trafikk. I alt ble 1241 biler med barn i kontrollert i nærheten av barnehager.

– Denne undersøkelsen viser at trafikksikkerhetskampanjene treffer. Vi ser en tendens til høyere kunnskap om sikkerhet blant bilistene, sier Karlsen.

Se distriktstabell over hvor mange prosent av barna som er sikret bakovervendt i bil nederst i saken.

Sørlendingene er dårligst

Runar Karlsen

Sjef for Utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen, jobber med å opplyse bilistene om hvordan de skal sikre barna når de er ute på kjøretur.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Sørlendingene henger litt etter når det gjelder å sikre barna. I Agder og Rogaland sitter kun 32 prosent av barn under fire år i bakovervendt bilsete.

– Vi oppfordrer sørlendingene til å gjøre en innsats slik at også de kommer opp på landsgjennomsnittet, sier Henske.

Loven sier at barn skal sitte bakovervendt til de veier ni kilo. Det er et for tidlig tidspunkt å snu barnet fremover på, mener ekspertene.

– I en kollisjon kan et forovervendt barn risikere nakkebrudd i stedet for det som kunne endt med et blåmerke. I bakovervendt posisjon blir trykket ved en kollisjon fordelt på hele området fra hodet til baken når ryggen presses inn i stolryggen, sier sikkerhetssjef Jan Olav Nilssen i forsikringsselskapet If.

Han legger til at barna bør sitte bakovervendt til de fyller fire år, i hvert fall vesentlig lenger enn regelverket krever.

Færre ulykker

Utviklingen har gått riktig vei de siste tiårene. Nå skjer det knapt dødsulykker med barn i bil i Norge.

– På 1970-tallet omkom 100 barn årlig i trafikken. Med dagens trafikkbilde ville det tilsvart 400 barn i året. Flere politikontroller, sikrere biler, bruk av barnestoler og belte, sammen med sikkerhetsbevisste foreldre, har gitt svært positive resultater, sier Nilssen.

If har siden 1993 leid ut nærmere 150 000 barnestoler til norske familier. De understreker at det er viktig å fortsette med det holdningsskapende arbeidet.

– Det fødes 60 000 barn hvert år i Norge. Svært mange av disse har førstegangsforeldre, så det er viktig å fortsette å informere, selv om antall dødsulykker med barn i bil har gått kraftig ned, sier Jan Olav Nilssen i If.

Barn 1-3 år som er sikret bakovervendt på distriktsnivå

Distrikt

Prosent

Nordre/Søndre Buskerud og Asker og Bærum

63

Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane

58

Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland

54

Vestfold og Telemark

53

Sør- og Nord-Trøndelag, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal

50

Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland

49

Østfold og Follo, Romerike

46

Oslo

43

Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark

37

Agder og Rogaland

32

Kilde: UP og Trygg Trafikk