Hopp til innhold

Nå starter årets største militære øvelse på Østlandet

TØNSBERG (NRK): Til sammen vil 3 500 soldater være i aksjon både på land, i luften og på sjøen.

Korvetten Storm under Nato-øvelsen Trident Juncture i 2018

SKAL ØVE: Årets øvelse bygger videre på scenarioet Forsvaret utviklet i forbindelse med den store øvelsen Trident Juncture i fjor. Bildet viser korvetten Storm under Trident Juncture i 2018.

Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret

Torsdag starter årets største militære øvelse på Østlandet. Den kommer til å foregå i Østfold, Vestfold og Telemark, og varer til 22. september.

Alle Forsvarets forsvarsgrener vil være representert. Det samme vil en rekke sivile beredskapsaktører, opplyser Heimevernet.

Scenario: Det har oppstått en krise i Finnmark og Troms. De to fylkene er okkupert av en fremmed makt, og det bes om assistanse fra Nato.

En stor del av øvelsen går på hvordan man tar imot allierte styrker i denne delen av landet, og hvordan man sørger for at de kommer dit de skal samtidig som sikkerheten til befolkningen skal ivaretas.

– Det er en ganske krevende logistikkoperasjon for å få alle disse puslespillbrikkene på plass. Denne delen av Norge er ikke direkte i krig, men i scenarioet har vi spilt inn at vi merker at det er en veldig spent situasjon, sier oberstløytnant Bjørn Thore Bech.

Han er sjef for Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 og leder øvelsen. Ifølge han vil innbyggerne i de aktuelle fylkene hovedsakelig merke øvelsen ved at det er mange soldater i aksjon og økt flyaktivitet.

Skal øve med F-35

Oberst Atle Bråten opplyser at de skal bruke åtte F-16-fly og to F-35-fly i øvelsen. Han er sjef for avdeling for prosjekt og utvikling i Luftforsvarsstaben. Rygge flyplass er utgangspunktet for operasjonene deres.

– Vi skal få F-16 fra Bodø til Rygge og luftvernstyrker fra Ørlandet til Rygge. Vi skal også for første gang operere F-35 fra Rygge, forteller Bråten.

– Øvelsen er god trening for oss for å øve på å flytte styrkene, operere fra en base vi ikke operer fra til daglig og det å støtte andre styrker på bakken med den kapasiteten vi har.

Han opplyser videre at de skal prøve å unngå å operere på nattetid.

Øvelse gjør mester

Kommunenes beredskap skal også få prøvd seg. Fylkesmann Per Arne Olsen i Vestfold og Telemark synes det er behov for øvelsen.

– Jeg håper vi får synliggjort hvor viktig det er at sivil sektor samarbeider, og at vi må benytte hele samfunnet når det er en krise.

– Samtidig gjør øvelse mester og vi trenger å øve. I en ny tid med nye utfordringer trenger ikke minst kommune-siden å øve på dette, fortsetter han.

Trond Sakshaug, Glenn Rohden, Bjørn Thore Bech, Marit Strengen, Atle Bråten.

PRESSEKONFERANSE: Heimevernet ba inn til pressekonferanse om øvelsen onsdag. – Vi skal trene på det vi kaller totalforsvarskonseptet. Det vil si en krisesituasjon som har oppstått i Norge hvor mange samfunnsinstitusjoner må jobbe sammen for å løse kriser, sier Bjørn Thore Bech.

Foto: John-André Samuelsen / NRK