Stjeler gravlys for å spise fett

Fra ti meters høyde slipper de gravlysene mot asfalten. Plasten rundt selve lyset knuser, og fuglene hakker på lysene og spiser stearin.

Fugler stjeler gravlys 1

Slik ser gravlysene ut etter at fuglene har hakket på det for å komme til svinefettet

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Kirkegårdsleder i Tønsberg, Bent Hansen, forklarer at i de billigste gravlysene bruker produsentene svinefett som tilsettingsstoff. Det er sannsynligvis svinefettet som gjør at fuglene har fått en uvanlig appetitt på lysene.

Noen ganger «regner» det gravlys her

– Jeg ser dem hele tiden fra kontoret mitt, sier Jorunn Borge. Hun er drift- og vedlikeholdsleder i Tønsberg og har vindu ut mot en kirkegård.

Jorunn Borge

De slipper lysene mot asfalten slik at plasten knuses, sier leder for drift- og vedlikehold, Jorun Borge

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Hun forklarer at fuglene spankulerer rundt gravene på jakt etter de billigste gravlysene. Disse lysene har hardplast på utsiden av stearinen, men det har fuglene funnet en løsning på.

– Fuglene løfter plastlysene høyt opp i lufta, for de er ganske lette, og så flyr de bort til parkeringsplassen og slipper de lysene ned mot asfalten der. Noen ganger må vi passe oss for det "regner" gravlys her i perioder, sier Borge.

Når lysene treffer asfalten knuser hardplasten rundt lysene og fuglene kan hakke på stearinen som skal inneholde svinefett.

Fugler knuser gravlys

Her ligger plastrestene på asfalten etter at fuglene har sluppet gravlyset fra stor høyde

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Noen pårørende tror det er hærverk

Det har vært tilfeller der pårørende har trodd at gravstedet er blitt utsatt for hærverk når dette skjer. For det hender at fuglene roter til gravstedet når de stjeler gravlysene. Det synes Borge er trist.

– Når vi forklarer de pårørende at det er fugler som roter til, så ser de litt mildere på det, sier hun.

Borge oppfordrer pårørende som setter ut gravlys om å bruke større lykter av metall, for disse lyktene er så tunge at fuglene ikke greier å løfte dem.

Slike gravlykter greier ikke fuglene å løfte

Bruk heller slike gravlykter av metall, sier Jorun Borge, for disse lyktene greier ikke fuglene å løfte

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Kråker er smarte

– Kråkefugler er svært intelligente som gruppe i forhold til andre fugler, sier Kjetil Aadne Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.

Han mener at kråker har evnen til problemløsning og at de har raffinert selve fangstmetoden over tid. Skjærene som tar lysene, hermer etter kråkene.

Om innholdet kan være skadelig for fuglene er han usikker på.

– De har nok funnet ut at dette er mat de kan nyttiggjøre seg av. Om lysene inneholder andre skadelig stoffer for fuglene, vet vi ikke i dag. Det må i så fall forskes på, opplyser Solbakken.

Kråker på jakt etter gravlys

Her er kråkene på jakt etter gravlys på Tønsberg gamle kirkegård

Foto: John-André Samuelsen / NRK