Frykter for framtiden til de åpne fengslene

Forskere ber politikerne ta vare på de mindre fengslene med lav sikkerhet.

Bastøy fengsel

ÅPENT: De innsatte går fritt rundt på Bastøy fengsel utenfor Horten.

Foto: Kristin Heien

– Det er ikke lenger en selvfølge at små, selvstendige fengsler er på dagsorden i det politiske landskapet. Ofte sitter man bare og teller penger, sier førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Liv Ausland.

Sammen med dosent Ellen Sofie Andvig har hun gjennomført en studie om helsefremmende aspekter ved Bastøy fengsel utenfor Horten. Fengselet er ett av flere lavsikkerhetsfengsler i Norge, og studien er gjort i samarbeid med fengselsleder Tom Eberhardt.

Liv Hanson Ausland

VIKTIG: Førstelektor Liv Ausland mener de mindre fengslene er svært viktige.

Foto: Univestietet i Sørøst-Norge

– Disse fengslene har en svært viktig funksjon som en overgang mellom lukket soning og friheten når man blir løslatt, sier Ausland.

Stor kontrast

De rundt 115 innsatte på Bastøy fengsel går fritt på øya, og er en del av at lite samfunn der alle har arbeidsoppgaver som trengs.

Kontrasten er stor, sier «Kim», som har mer enn ti år i høysikkerhetsfengsel bak seg før han i litt over ett år har vært innsatt på Bastøy. Han ønsker å være anonym i intervjuet med NRK.

– Jeg er ikke mer farlig enn hvem som helst du møter på gata. Men hvis jeg ble sluppet ut rett fra lukket fengsel, hadde jeg kommet ut mer farlig enn jeg kom inn. Da hadde jeg ikke hatt mulighet til å utvikle meg og trene til framtiden, sier han til NRK i radiodokumentaren «Fangeøya».

– Ser ikke verdien

Maria Aasen-Svensrud

KRITISK: Stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud mener regjeringens fengselspolitikk er for dårlig.

Foto: Jan Gulliksen

Regjeringen har det siste året forsøkt å legge ned Kleivgrend fengsel i Fyresdal og Ulvsnesøy fengsel på Osterøy utenfor Bergen, men forslagene ble stoppet av Stortinget.

Stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap) sitter i justiskomiteen, og frykter at de små og unike fengslene forsvinner til fordel for større fengsler.

– Det er god grunn til å frykte for de åpne fengslene i Norge. Jeg er redd for at regjeringen legger ned norsk kriminalomsorg slik vi kjenner den, sier Aasen-Svensrud.

– Det ser ikke ut til at regjeringen klarer å se verdien av åpen soning, og de unike fengselstilbudene vi har.

Soningsplasser står ledige

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem (H), sier at det ikke er grunn til å frykte for de åpne fengslene i seg selv, og at han har stor sans for de mindre fengslene med lav sikkerhet.

Han bekrefter at regjeringen vil legge ned flere åpne fengsler, men vil ikke si hvilke fengsler eller hvor mange soningsplasser det er snakk om.

– De siste årene har vi redusert soningskøene kraftig, og da kan vi ikke ha fengsler i drift som vi egentlig ikke har behov for. Nå er kapasiteten ganske dårlig utnyttet, og vi må flytte penger fra å holde fengslene åpne til å sørge for bedre innhold i soningen og bedre oppfølging av de innsatte.

Sættem sier en viktig årsak til at åpne soningsplasser står ledige, er at langt flere soner med fotlenke nå enn tidligere.

Skilt Ulvsnesøy

ANNERLEDES: Ulvsnesøy fengsel utenfor Bergen er et eksempel på et åpent fengsel som regjeringen ønsker å legge ned.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Mindre innhold

Bastøy fengsel utenfor Horten er ikke foreslått nedlagt, men fengselsleder Tom Eberhardt sier at de likevel ser en negativ utvikling.

– Etter mange år med kutt står vi i en reell fare for at det går utover innholdet i soningen, sier fengselslederen.

Ifølge Eberhardt har Bastøy fengsel har de økonomiske kuttene ført til at de har måttet spare stillinger som går direkte ut over oppfølgingen av innsatte.

– På lang sikt vil samfunnet i Norge kunne merke dette. Med lavere kvalitet i soningen, også på Bastøy fengsel, står vi i en reell fare for å løslate innsatte som ikke er så godt forberedt på å møte samfunnet som de burde være.