Hopp til innhold

Imot fylkesoppdeling – frykter arbeidet med å redde Oslofjorden svekkes

Utfordringene med nedbygging av strandsonen og forurensning løses best med store fylker, mener Oslofjordens friluftsråd.

Espen Søilen, direktør i Oslofjordens friluftsråd

BEKYMRET: Espen Søilen, direktør i Oslofjordens friluftsråd, er bekymret for at arbeidet med å redde Oslofjorden svekkes med flere små fylker.

Foto: Klima- og Miljødepartementet

I både Viken og Vestfold og Telemark går debatten om fylkesoppløsning, men Oslofjordens friluftsråd mener fylkene bør bestå.

– Utfordringene Oslofjorden står overfor, løses best med store enheter. Det sier direktør Espen Søilen.

Oslofjordens friluftsråd jobber med å legge til rette for friluftsliv, ta vare på kysten og gjøre områder langs Oslofjorden mer tilgjengelig for alle.

De største truslene mot dette er ifølge organisasjonen nedbygging, privatisering og forurensning.

Friluftsliv ved Ranviksholmen i Asker

FRILUFTSLIV: Mange bruker Oslofjorden til ulike typer friluftsliv. Her ved Ranviksholmen i Asker.

Foto: Kyrre Hurum

– Arbeidet ble styrket da fylkene ble slått sammen. Det ble flere saksbehandlere, større fagmiljøer og mer ressurser, sier Søilen.

Ved en fylkesoppløsning av Viken og Vestfold og Telemark er han redd fagmiljøene svekkes.

– Ja, vi frykter jo at det går tilbake til det gamle. Vi trenger en styrket innsats fra fylkeskommunen for å redde Oslofjorden.

Bekymret for strandsonen

Det er mer enn 2 millioner mennesker som bruker Oslofjorden som en friluftsarena. Kyststier og naturområder går på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

– Det ble en ny giv i fylkeskommunene for forvaltning av dette da det ble større fagmiljøer, sier Søilen.

Direktøren er spesielt bekymret for strandsonen dersom fylkene deles opp.

– Vi trenger sterke fylkeskommuner som kan holde både kommuner og private utbyggere i øra.

Les også Vår felles strandsone krymper

Huk, Oslo

Men bekymringene deles ikke av Færder-ordfører Jon Sanness Andersen.

– Vi må samarbeide over fylkesgrensene for å løse utfordringene, men det kan vi fint klare selv om vi splittes opp, sier han.

Det har vært mange konflikter knyttet til utbygging i strandsonen, men det er kommunene som håndterer dette, påpeker ordføreren.

– Nedbygging av strandsonen er en viktig problemstilling, men det er norsk lov som bestemmer hva som er mulig. Dette behandles i kommunen og ikke fylkeskommunen, sier Andersen.

Jon Sanness Andersen, Færder Ap

SAMARBEIDSVILLIG: Færder-ordfører Jon Sanness Andersen tror samarbeidet om utfordringene i og rundt Oslofjorden vil fortsette selv om fylkene deles opp.

Foto: Privat

Mona Vauger, ordfører i Hvaler, forstår heller ikke bekymringen.

– Saksbehandling i strandsonen er det kommunene som gjør. Da vi var en del av Østfold fylke, fikk vi god støtte derfra, sier hun.

Jobber for en renere Oslofjord

En annen utfordring Søilen trekker fram, er den dårlige miljøtilstanden i Oslofjorden.

– Vi må vi se hele Oslofjorden som en helhet i arbeidet for en renere fjord. Da er det en fordel med få og sterke fylkeskommuner med et overordnet perspektiv, sier han.

Ordfører Mona Vauger i gjestehavna på Skjærhalden i Hvaler kommune.

IKKE BEKYMRET: Mona Vauger, ordfører i Hvaler, sier de samarbeider godt med kommuner på tvers av fylkesgrensen.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK

Andersen deler bekymringen for miljøtilstanden. I januar var han en av initiativtakerne til et opprop for Oslofjorden.

25 andre ordførere skrev et eget notat til Klima- og miljødepartementet der de ba om tiltak for å redde Oslofjorden.

Færder-ordføreren lover at det samarbeidet vil fortsette.

– Selv om fylkene løses opp, er det ikke noe som tilsier at vi skal tilbake dit vi var. Dette arbeidet fortsetter, forsikrer han.

Dette støttes av Hvaler-ordføreren.

– Vi tilhører hvert vårt fylke på hver vår side av Oslofjorden, men samarbeider godt om felles utfordringer, sier Vauger.