Hopp til innhold

Vil ha forbud mot tømming av båtkloakk i Oslofjorden

Ordførere rundt Oslofjorden krever handling for å redde den.

Oslofjorden er pen på overflaten, men syk på undersiden

SYK: Oslofjorden er vakker å se på, men syk på undersiden. Nå må noe gjøres, mener ordførerne rundt fjorden.

Foto: Philip Hofgaard / Nrk

Det har lenge vært kjent at Oslofjorden har vært syk.

Fisken og blåskjell forsvinner, og nye arter tar over.

Situasjonen blir sett på som alvorlig. Så alvorlig at den forrige regjeringen i fjor lanserte en handlingsplan for å redde Oslofjorden.

Men kun 5 millioner kroner fulgte med på statsbudsjettet til dette.

Nå har alle ordførere rundt fjorden gått sammen om et opprop.

– Utgangspunktet er at vi er veldig bekymret for tilstanden til Oslofjorden. Det begynner å bli veldig godt dokumentert at den er kritisk, men at noe kan gjøres, sier ordfører i Horten, Are Karlsen (Ap).

Hastetiltak

Karlsen synes det tar for lang tid å komme i gang med tiltak for å redde fjorden.

Derfor har han og 25 andre ordførere rundt Oslofjorden, helt fra svenskegrensa og ned til Kragerø, skrevet et eget notat til Klima- og miljødepartementet.

Her ber de blant annet om at tiltak som nitrogenrensing, avrenning fra jordbruk og å legge inn et forbud mot tømming av båtkloakk skal prioriteres i neste års statsbudsjett.

«Forbud mot tømming av båtkloakk i sjøen må vedtas senest i 2023 og staten må støtte kommunene med etablering av tømmestasjoner i båthavnene, slik at arbeidet er fullført innen 2024,» heter det i skrivet fra ordførerne til departementet.

Selv jobber Karlsen for et nytt renseanlegg i Horten kommune som også skal kunne rense nitrogen.

– Men det hjelper ikke at vi er veldig gode på ett område, hvis nabokommunen er dårlige på det. Vi må jobbe sammen, sier Karlsen.

Allerede på 80-tallet skrev Norge under på en internasjonal avtale om å rense nitrogen på lik linje med fosfor. Likevel er det ifølge Miljødirektoratet bare syv renseanlegg i Norge som har krav til dette i dag.

For å få nitrogenrensing på plass i Tønsberg og Færder, vil dette koste rundt 800 millioner kroner, ifølge ordfører i Færder, Jon Sannes Andersen (Ap).

– Og hvis du tenker hele østlandsområdet da og hele landet, så snakker vi veldig store summer, sier Andersen.

– Tror vi snakker milliardbeløp

Ifølge en helhetlig plan for Oslofjorden fra 2019, blir det anslått at fjordens samfunnsøkonomiske verdi kan være i overkant av 30 milliarder kroner per år.

Karlsen forteller at fjorden også er viktig for folket som bor rundt den. Omtrent halvannen million mennesker.

Han mener det er viktig at tiltak blir iverksatt.

– Jeg tror vi snakker milliardbeløp hvis man skal gjøre noe for Oslofjorden.

Ordfører i Færder, Jon Sannes Andersen (Ap) t.h og ordfører i Horten, Are Karlsen (Ap) står foran Oslofjorden som de ønsker å redde.

OPPROP: Ordfører i Færder, Jon Sannes Andersen og ordfører i Horten, Are Karlsen har samlet ordførerne langs hele fjorden for å få fortgang i å redde Oslofjorden.

Foto: Philip Hofgaard / nrk

Statssekretær for Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap), synes det er et viktig tema å ta opp. Hun er glad for at ordførerne har gått sammen for å få fortgang i prosessen.

– Regjeringa deler jo en ambisjon om å få til en mye renere Oslofjord som er tilgjengelig for alle, sier hun.

Syrstad forteller at regjeringen har et stort fokus nå fremover på å følge opp handlingsplanen som ble lagt frem av forrige regjering.

Hun forteller at departementet er i gang med å vurdere hvordan dette skal følges opp videre.

– Det er dessverre veldig kostnadskrevende politikk, men her går vi gjerne i dialog med kommunene som også har et ansvar for forurensningen i sin kommune, så her må vi ha en god dialog fremover, avslutter hun.

Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

Se diskusjonen om utslippene i Oslofjorden i Dagsnytt 18.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark