Hopp til innhold

Fortvilte studenter: Føler seg utrygge og frykter for pasientsikkerheten når de kommer ut i jobb

Medisin- og sykepleierstudenter får ikke praksisen de har krav på under pandemien. – Jeg er redd for at vi blir ansett som «B-sykepleiere», sier student.

Sykepleierstudent Karl Koch

STUDENT: Sykepleierstudent Karl Koch mister mye praksis på grunn av pandemien. I stedet må han gjøre teoretisk arbeid på skolen.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sykepleierstudent Karl Koch i Porsgrunn er snart ferdig utdannet. Men han føler seg usikker på framtiden.

– Jeg skal lære det praktiske. Det vil jeg føle at jeg har mistet ved ikke å ha de pålagte praksisukene.

Under pandemien har enkelte av hans medstudenter mistet opp mot 15 uker praksis.

Alternativet

Ifølge Universitetet i Sørøst-Norge (USN) får studentene alternative læringsaktiviteter, som simulering og case-studier. Studentene er bekymret for at det ikke er nok.

Karl Koch, sykepleierstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge.

BEKYMRET: Sykepleierstudent Karl Koch frykter at hele hans kull får et omdømme som pandemi-kullet, med dårligere kompetanse enn de skulle hatt ved endt studieløp.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– Jeg er redd for at vi blir ansett som «B-sykepleiere». At det kommer til å bli stilt spørsmål ved hva slags kompetanse vi har når vi søker jobb.

USN mener studentenes læringsutbytte er oppfylt.

– Jeg forstår studentenes følelse av å ha tapt noe. Vi prøver alt vi kan å hindre det, sier instituttleder Nina Elisabeth Blegen.

Hun har hørt studentene bli kalt «B-sykepleiere». Det provoserer henne.

– Nå trenger studentene støtte og bekreftelse på at det de lærer faktisk er godt nok.

– Press

Medisinstudent Sina Nordby sier situasjonen er utfordrende. Store deler av den praktiske undervisningen har vært digital.

Sina Nordby, legestudent

UHELDIG: Medisinstudent Sina Nordby synes det er utfordrende at studentene har mistet mye praktisk undervisning.

Foto: Privat

– Jeg har for min del ikke hatt praktisk øyeundervisning. Jeg har aldri sett en øyepasient, eller tatt i et undersøkelsesverktøy som man bruker i øyefaget.

Andre på kullet hennes har mistet all undervisning i øre, nese, hals. Studentene får en midlertidig lisens når de er ferdig til sommeren.

– Det legger et stort press på at vi lærer oss det praktiske på egen hånd.

Hull i utdannelsen

Studentforeningene til legene og sykepleierne får mange henvendelser fra fortvilte studenter over hele landet.

NRK har tidligere skrevet om nær 2000 studenter i Bergen som ble nektet å ha praksis på grunn av strenge koronatiltak.

– En stor del av praksisen har blitt digitalisert eller avlyst. Det er ingen plan for hvordan de skal ta den igjen, sier leder for Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen.

Maja Elisabeth Mikkelsen, leder av Norsk medisinstudentforening

UTRYGGHET: Leder av Norsk medisinstudentforening, Maja Elisabeth Mikkelsen, blir kontaktet av mange studenter som føler seg utrygge i rollen sin på grunn av manglende praksis.

Foto: Privat

En undersøkelse gjort av Sintef for Sykepleierforbundet viser at to av tre sykepleierstudenter har fått utdanningsløpet sitt påvirket av pandemien.

Mikkelsen sier studentene får store hull i utdannelsen.

– Mange studenter har uttrykt at de føler seg utrygge i rollen som lege. Det kan gå ut over pasientsikkerheten.

Forventer tiltak

Foreningene har forståelse for at pandemien har gjort det vanskelig å finne gode alternativer.

Samtidig mener Mikkelsen det burde være mulig å finne tiltak for å sikre studentene praksis.

Aase Marthe Horrigmo

ALVORLIG: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Aase Marthe Horrigmo.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kunnskapsdepartementet sier det er alvorlig dersom studenter mister så mye som 15 ukers praksis.

Departementet har bedt alle utdanningsinstitusjonene om å rapportere om hvordan de gjennomfører praksis under pandemien.

– Det er viktig at studentene ikke blir forsinket i studieløpet sitt. Det er selvsagt også avgjørende at studentene lærer det de skal. Vi kommer til å følge opp for å forsikre oss om at begge deler skjer fremover, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo.