Hopp til innhold

Åpner for å utsette valg

Det er ikke bare Trump som snakker om valgutsettelse og fare for valgjuks. Denne høsten blir både utsettelse og smitteverntiltak diskutert i Norge også.

Lange køer utenfor valglokalet i Elverum

Slik så det ut utenfor valglokalet på Elverum i 2019. Sånn kan vi ikke stå i 2021, hvis koronaen fortsatt herjer.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Terror, ras og pandemier er eksempler på situasjoner der det kan være riktig å utsette et valg. Det er viktig at alle får mulighet til å stemme. Det kan skje lokalt og nasjonalt, sier tidligere justisminister Anders Anundsen.

Han er et av 18 medlemmer i Valglovutvalget som leverte sitt forslag til ny valglov før sommeren. Forslaget er nå på høring ut året.

Justisminister Anders Anundsen

Anders Anundsen fra Larvik er en av 18 medlemmer i Valglovutvalget. De foreslår å åpne for å utsette valg i krisesituasjoner.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Det må en grunnlovsendring til for å åpne for valgutsettelser i Norge. Derfor kan ikke valget i 2021 utsettes med mindre det kommer under det som heter nødrett. Det skal mye til.

Valglovutvalget foreslår at man endrer lovene slik at enkelte situasjoner gir mulighet for å utsette valg.

Du kan lese hele forslaget her

Kan påvirke resultatet

Å utsette et valg lokalt kan føre til en situasjon der de som ennå ikke har stemt, får høre resultater fra andre steder. Det kan påvirke stemmegivningen.

Utvalgsleder Ørnulf Røhnbæk mener det er det største problemet. Men det kan skade demokratiet hvis enkelte ikke får lik mulighet til å stemme. Resultatet kan også miste troverdighet.

Kommuner, fylker, partier og media er blant de mange som nå er bedt om å uttale seg om forslagene til ny valglov.

Ikke mulig i 2021

Hvis det blir lov å utsette valg i Norge, så vil det ta minst fire år før det kan tas i bruk. Om ett år skal det holdes stortingsvalg. Trolig med fortsatte koronautbrudd.

– Vi vet jo ikke hvordan situasjonen er. Det kan være bedre eller det kan være verre, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Det er nå satt ned en arbeidsgruppe som skal planlegge hvordan man kan gjennomføre valget på en trygg måte, med fortsatt koronautbrudd.

Nicolai Astrup har vore på rundttur i Sogn og FJordane og Møre og Romsdal

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier de har god nok tid til å forberede et smittevern rundt valget i 2021.

Foto: Eva Marie Felde

Mer forhåndstemming og smitteverntiltak i stemmelokalene er noe av det arbeidsgruppen skal vurdere. De begynte sitt arbeid i sommer. Men å stemme på nett blir ikke aktuelt. Tester som er gjort før har vært på systemer som ikke regnes som trygge nok. Det sier Astrup.

Elektronisk valgkamp

Flere partier forbereder seg på at det kan bli en annerledes valgkamp neste år også. Husbesøk, store folkemøter og torgboder kan bli umulig hvis smittespredningen øker.

Sosiale medier kan bli viktigere, sier Siv Jensen i Fremskrittspartiet. Hun planlegger en valgkamp med mange, men mindre, arrangementer.

Også kommunalministeren tror at møter mellom politikere og velgere i større grad kan skje på nett, hvis det blir nødvendig.