Hopp til innhold

Folk er livredde for denne klumpen

HEISTAD (NRK): Spørsmålet om et fremtidig avfallsdeponi i Norcems gruver i Brevik engasjerer. Mange tok turen til folkemøtet om teamet på Heistad i kveld.

Avfallsklump

Her er avfallsgips fra Norcem som Norcem og avfallsselskapet NOAH vil lagre i gruvegangene i Brevik.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Det var stort engasjement på folkemøtet om det omstridte avfallsdeponiet som er foreslått i sementfabrikken Norcems gruveganger i Brevik. Politikerne stoppet en konsekvensutredning i formannskapet og skal vurdere saken på nytt i bystyret 5. mars. Det gjør folk bekymret og skeptiske.

Mange oppmøtte på folkemøte om deponi.

Jens Skei, professor i marinbiologi, var en av deltakerne i panelet på folkemøtet i kveld.

Møtet ble holdt i Heistadhallen i kveld og alle parter i saken var representert. På møtet kom det tydelig fram at mange av de oppmøtte innbyggerne er bekymret for en eventuell konsekvensutredning.

Fullt folkemøte

Mange tok turen til folkemøtet om deponi i kveld.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Bellona mener at man bør gjennomføre en konsekvensutredning og sier at Grenland har den kompetansen som skal til for å lagre giftig avfall. Ordet «gift» setter i gang prosesser hos folk, mener Bellona.

Naturvernforbundet mener det må på plass en nasjonal plan før en konsekvensutredning. De mener man bør se på andre deler av landet, som for eksempel Nordmøre.

Folkemøte om deponi

Viola Johansen i Heistad arbeiderlag og Bjørn Normann Olsen var blant dem som tok turen til Heistadhallen for å delta på folkemøtet i kveld. Se hva de tenker om deponiet i videoen over.

Les også: LO håper politikerne snur i deponi-saken

Les også: Naboene sier nei til giftdeponi i Brevik