Hopp til innhold

First House avviser dobbeltfakturering - revisor utelukker ikke feil

First House avviser dobbeltfakturering overfor Telemark fylkeskommune, men deres egen revisor går ikke god for at erklæringen stemmer.

per høiby

First House og adm. dir Per Høiby avviser dobbeltfakturering i forbindelse med kontaktmøter mellom Telemark Invest og bedriftsaktører.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

« Jeg har ikke hatt en dobbeltrolle», skriver First House-rådgiver Bjørn Richard Johansen, i en såkalt Uavhengighetsbekreftelse som Telemark Fylkeskommune mottok torsdag.

First House Bjørn Richard Johansen

- Disse inderne vurderer å etablere seg i Telemark, var beskjeden.First House lanserer Tech Mahindra for Telemark fylkeskommune bare dager etter at NRK kunne fortelle om fakturaer på konjakk, Chablis og softis med strø.

Foto: NRK

Etter kraftig kritikk av håndteringen av prosjektet "Invest in Telemark", ble First House bedt om en forklaring på ukjente dobbeltroller. Kravet kommer etter at NRK fortalte at indiske Tech Mahindra var kunde av kommunikasjonsbyrået, uten at fylkeskommunen var orientert. Inderne ble flere ganger invitert til Telemark av Bjørn Richard Johansen, leder i Invest in Telemark.

– First House burde ha opplyst om bindinger til det indiske firmaet Tech Mahindra, sier Per Lykke, leder i Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune, til fylkestinget idag.

First House har lenge tviholdt på sine kundelister. Ingen har fått tilgang. I dag kom svaret fra PR-byrået. I erklæringen avviser First House dobbeltfakturering i forbindelse med møter, og skriver at de aldri har opptrådt i strid med prosjekteiers interesser. Brevet fra First House med revisorens kommentar: Uavhengighetserklæring First House

Svaret «Kan inneholde vesentlige feil»

Revisoren er kun bedt om å gjennomgå oversendte fakturaer, for å sjekke dobbeltfakturering under møter mellom Telemark Invest og bedrifter som Tech Mahindra. Erklæringen gir ingen svar på om First House har hatt bindinger til andre enn Tech Mahindra.

Revisor skriver:

«Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller forenklet revisjonskontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at uahengighetserklæriungen ikke inneholder vesentlige feil.»

Revisoren ble hyret inn for å gå god for uavhengighetserklæringen.

Videre skriver revisor at dersom de hadde utført gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll, kunne andre forhold ha kommet til deres kunnskap og blitt rapportert til dem.

«Rapporten omfatter ikke regnskapene for First House AS som helhet», presiserer revisor videre.

Har kun gjennomgått deler

Revisor har kun gjennomgått begrenset dokumentasjon. Timelister og kundelister tilknyttet aktører som har vært i møter med Telemark Invest er gjennomgått for å sjekke dobbeltfakturering i forbindelse med møter.

– Media har avslørt uvanlige kostnader i forbindelse med et slike prosjekt, og NRK har gjort en god jobb, sa kontrollutvalgslederen, og uttalte at jobben NRK har gjort har vært til nytte for Kontrollutvalgets arbeid.

Det har stormet rundt Telemark fylkeskommune og First House etter at NRK i en rekke saker har fokusert på pengebruk og manglende kontroll med prosjektet "Invest in Telemark" ledet av First House.

Konjakk, Chablis og softis med strø var bare noe av det First House fakturerte fylket for i arbeidet med å skaffe arbeidsplasser til distriktet.

Fylkestinget tok i dag kritikken fra kontrollutvalget til etterretning. Saken får konsekvenser hverken for ansatte eller folkevalgte i Telemark fylkeskommune. Det er ingen som har tatt til orde for manglende tillit til enkeltpersoner.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark