Hopp til innhold

Her søkte flere hundre på to politijobber

Hele 312 personer søkte på jobben som politibetjent på lille Rjukan i Telemark. De aller fleste kommer rett fra utdanningen på politihøyskolen.

Rjukan

POPULÆRT: Politiets Fellesforbund kaller den store søknadsbunken for et sykdomstegn i debatten om politiressurser i Norge. Bildet er fra Rjukan sentrum.

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Dette er et symptom på at veldig mange politiutdannede i Norge står arbeidsledige, sier Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen på Stortinget.

Ved juletider ble en fulltidsstilling og ett vikariat lyst ut av politiet i Sør-Øst. Arbeidsstedet er politistasjonen på Rjukan i Tinn kommune, med ca. 5600 innbyggere.

Da politistasjonsleder Helge Folserås sjekket søkerlista ble han overrasket.

– 312 søkere er veldig mange. Vi må se det som kjempepositivt at så mange vil jobbe her, sier han til Rjukan Arbeiderblad, som omtalte saken først.

Lene Vågslid (Ap)

KRITISK: Arbeiderpartipolitiker Lene Vågslid mener denne saken viser et stort behov for politistillinger i Norge.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Fellesforbundet ikke overrasket

Politiets Fellesforbund er på ingen måte overrasket over det høye antallet søkere på de to stillingene på Rjukan. De er av den oppfatningen at politidistriktene ikke har økonomi til å bemanne i tråd med nærpolitireformens intensjoner og politistudenter uteksamineres til arbeidsledighet.

– Vi mener bemanningssituasjonen i norsk politi i dag er svært bekymringsfull, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Tall fra tredje kvartal i fjor viste at kun 16 fra Politihøgskolens studentkull i 2019 har fått fast jobb i politiet og 207 hadde midlertidige stillinger.

– Det er med andre ord få som har fått jobb, og de fleste som er i et ansettelsesforhold har usikre fremtidsutsikter, sier Bolstad.

Skylder på Solberg-regjeringen

Vågslid i justiskomiteen mener regjeringen må ta skylden for at mange nyutdannede ikke får jobb.

– Vi mangler politikraft i store deler av landet. Problemet er at dagens regjering ikke bevilger nok penger til politidistriktene slik at de får ansatt folk. Da får vi et enormt etterslep på politifolk som ikke får jobb.

Vågslid mener dette beviser et stort behov for flere stillinger.

– Vi har sett flere situasjoner der responstiden er for dårlig, folk når ikke gjennom på nødtelefonnummeret og ofre for kriminalitet står i lange køer på grunn av kapasitetsproblemer hos politiet, sier hun.

Avfeier kritikken

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Alf Erik Andersen (Frp) forstår lite av kritikken fra Vågslid.

– Lene Vågslid får si hva hun vil, men realiteten er at det aldri har vært flere politijobber i Norge enn i dag. Bemanningen i politiet har økt med over 1650 politiårsverk etter at denne regjeringen overtok, sier Andersen.

Han peker på at for dem som bestod politiutdanningen i fjor er det 30 prosent som allerede er ansatt i en politistilling per 1. oktober 2019. For dem som bestod i 2018, 2017 og 2016 øker tallet til henholdsvis 80, 90 og 95 prosent.

– Ingen andre yrkesgrupper i Norge har så gode jobbutsikter som politistudentene, selv om mange kanskje må akseptere å måtte flytte eller ta et vikariat innledningsvis, mener Andersen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark