Hopp til innhold

Fant feil i 10 av 10 saker ved akuttmottaket

Etter mange klager har fylkeslegen sjekket akuttmottaket i Tønsberg. 10 av 10 saker viste seg å ha feil, ifølge rapporten.

Nytt somatikkbygg på Sykehuset i Vestfold

AKUTT: Slik ser fasaden ut på det nye akuttsenteret på Sykehuset i Vestfold.

Foto: Sykehuset i Vestfold

3. november i fjor åpnet det nye Akuttsenteret på Sykehuset i Vestfold. Etter det har det vært mange klager på dårlig behandling. Også ansatte har vært misfornøyd.

Sigmund Skei

FYLKESLEGE: Sigmund Skei.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Det fikk fylkeslege Sigmund Skei til å starte en undersøkelse.

Feil på alle de kontrollerte

10 ulike pasientjournaler fordelt på 8 ulike dager ble gjennomgått.

Dette var ikke tilfeldig valgte pasienter, men et utvalg der man kunne mistenke feil.

Nå har Statsforvalteren konkludert med at det er gjort feil i alle tilfellene.

«Vi finner at sykehuset har brutt forsvarlighetskravet for alle de ti pasientene ved å ikke ha hatt tilstrekkelig oversikt over områder med risiko for svikt, tilstrekkelig bemanning, samt sørget for at medarbeiderne har hatt nødvendig kunnskap og kompetanse om aktuelle prosedyrer.»

Også journalføringene har det vært feil i, står det.

Ledelsen ved Sykehuset i Vestfold har fått rapporten og har ingen innvendinger til faktagrunnlaget, skriver fylkeslegen.

– Pasienter glemt

De tillitsvalgte varslet allerede i januar at akuttsenteret hadde store problemer.

For lite bemanning, for små venterom og mangel på opplæring var noen av de viktigste punktene.

Foretakstillitsvalgt i legeforeningen, Andreas Aass-Engstrøm, sa til NRK i februar at de fant pasienter som var glemt.

Foretakstillitsvalgt lege Andreas Aass-Engstrøm ved Sykehuset i Vestfold

Foretakstillitsvalg Andreas Aass-Engstrøm i Vestfold legeforening var blant flere som varslet om problemene.

Foto: NRK

Tillitsvalgt for overlegene, Ellen Folkestad, mente det gikk på sikkerheten løs.

I dag sier Aass-Engstrøm at de ikke er overrasket over at tilsynsmyndighetene har kommet til det samme som dem.

– Jobber intenst med forbedring

Administrerende direktør Stein Kinserdal skriver i en e-post til NRK at sykehuset tar utfordringene på stort alvor.

Vi jobber intenst med å forbedre forholdene, og det er satt inn en rekke tiltak for å sikre at ansatte i akuttsenteret kan yte forsvarlig pasientbehandling.

Sykehusdirektør Stein Kinserdal, sykehuset i Vestfold.

Administrerende direktør ved Sykehuset Vestfold svarer at sykehuset tar utfordringene i akuttsenteret på stort alvor.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Blant annet er det etablert en ny vaktlinje med legespesialister i akuttsenteret. Det er også satt av penger til å øke sykepleierbemanningen.

I tillegg har sykehuset jobbet fram en handlingsplan i samarbeid med tillitsvalgte. Klinikkledelsen har ukentlige møter med de tillitsvalgte som varslet, og opplever at de har god dialog.

Vi opplever at situasjonen nå er i bedring. Arbeidet med tiltakene i handlingsplanen fortsetter, og vi følger utviklingen nøye, skriver Kinserdal.

Har blitt bedre

Fylkeslege Skei skriver i rapporten at sykehuset har satt inn tiltak.

Det er blant annet besluttet å øke bemanningen, styrke opplæringen av de ansatte og klargjøre oppgaver og funksjoner i Akuttsenteret.

Det er funnet færre feil i april, men fortsatt er ikke fylkeslegen fornøyd.

Er du en av de 10?

Ta kontakt hvis du vet at du er en av de 10 pasientene som er med i rapporten.