Hopp til innhold

Dette er blant Europas eldste bolighus i tre

Prøver utført av NTNU i Trondheim viser at tømmeret er hugget på 1220-tallet.

Anne Bolkesjø i det som trolig er Norges eldste bolig

STOLT: Anne Rokne Bolkesjø synes det er stas å ha et av Norges eldste bolighus i tre på gården.

Foto: Roald Marker / NRK

– Det er helt fantastisk. Vi trodde nesten ikke våre egne øyne da vi leste rapporten, sier Anne Rokne Bolkesjø fra Bolkesjø Gaard i Telemark.

Gården har vært i familiens eie i mange generasjoner. De siste 100 årene har årestua vært eldhuset på gården.

Det er NTNU Vitenskapsmuseet som har analysert tømmeret på oppdrag fra Heddal og Notodden museumslag.

– Planen var å demontere huset og gi det bort til Heddal bygdetun, forklarer Bolkesjø. Men da det viste seg at den er så gammel, vil de beholde den selv.

Årstua på Bolkesjø har vært både eldhus og bolig. Tømmeret er datert til 1220-tallet.

ELDHUSET: Det gamle bygget, som først ble tatt i bruk som bolig, er på 6,7x6,7 meter​​​​​​​. På 1930-tallet fikk det ny grunnmur.

Foto: Roald Marker / NRK

Blant de eldste i Europa

Analyse av årringene viser at den gamle årestua på Bolkesjø er 800 år gammelt.

Dendro-rapporten fra prøver i 11 stokker, konkluderte med at huset har tømmer felt på 1220-tallet.

– Vi har mange eldre bygg i Telemark, men det er litt spesielt at et tidligere bolighus er så godt bevart, sier en glad Eystein Andersen.

– Jeg reagerte som vanlig med glede da vi fikk en så tidlig datering, smiler han.

Andersen er teamleder i seksjon for kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune og har skrevet dokumentasjonsrapporten på årestua. Der slår han fast at det er et av de eldste i Norge.

Anne Bolkesjø i Norges eldste trehus

Det gamle tømmeret som kom til syne, bærer preg av en annen tid.

Årstua på Bolkesjø har vært både eldhus og bolig. Tømmeret er datert til 1220-tallet.

Årstua på Bolkesjø har vært både eldhus og bolig. Tømmeret er datert til 1220-tallet.

Innvendig tømmer på det som kan være Norges eldste bolig

Innvendig tømmer på det som kan være Norges eldste bolig.

Eldste bolig

Et av Norges eldste bolighus i tre på Bolkesjø Gaard i Telemark.

Eldste bolig

Gjennom årenes løp har huset blitt flyttet flere ganger.

– Ja, vi gjør faktisk det. Det er et av de absolutt eldste sammen med noen få andre som er datert til samme tid, altså første halvdel av 1200-tallet.

– Tør du å slå fast at det er det eldste i Europa?

– Nei, men det er blant de eldste trehus som er brukt som bolig, slår han fast.

I dokumentasjonsrapporten skriver han:

«Dateringen til 1220-årene gjør den til et av landets eldste bevarte stuehus, sammen med bl.a. Raulandstua fra Uvdal datert til tidligst 1238».

Les også Denne trebygningen er trolig verdens eldste

Stålekleivloftet

Hugget med øks

Den lille årestua hadde både innvendig og utvendig kledning. Alt ble fjernet for dokumentasjon og kartlegging.

Det gamle tømmeret som kom til syne, bærer preg av en annen tid.

Tømmeret, på det som kan være Norges eldste bolig, har synlige spor etter øks

Tømmeret har spor av å ha blitt hugget med øks

Foto: Roald Marker / NRK

– Her ser vi tydelig at tømmeret er hugget til med øks, så dette er bygd før det ble vanlig med oppgangssag, forteller Anne Rokne Bolkesjø.

Tømmeret i veggene er svarte av sot. En årestue er et bolighus uten skorstein, men med et ildsted midt på golvet. Røyken gikk ut gjennom en åpning i taket.

Tømmer på Norges eldste trehus

GAMMELT TØMMER: Prøvene fra eldhuset på Bolkesjø består av tømmer fra to ulike perioder. Det eldste er sannsynligvis fra 1220-tallet, det yngste rundt 1790, ifølge rapporten fra NTNU.

Foto: Roald Marker / NRK

– Høy aldersverdi

Gjennom årenes løp har huset blitt flyttet flere ganger.

På slutten av 1800-tallet viser et eldre maleri at bygget lå som eldhus nede i bakken, sør for tunet på gården. På slutten av 1930-tallet ble det flyttet på nytt og fikk nåværende grunnmur med kjeller.

Fylkeskommunen har foretatt en tilstandsvurdering av bygget. Ifølge dokumentasjonsrapporten har bygget lav autentisitet som middelalderbygg.

Det anses likevel som et verdifullt kulturminne

«Aldersverdien er svært høy og må ses i sammenheng med sjeldenheten av så gamle stuebygninger.» (Dokumentasjonsrapport, Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Bolkesjø Gaard i Telemark

BOLKESJØ GAARD: Gårdstunet har flere gamle bygninger. Eldhuset ligger til høyre bak driftsbygningen.

Foto: Roald Marker / NRK

Skal prøve å redde huset

Alt tømmeret er nummerert og skal demonteres før det transporteres til Morgedal.

Der skal to tømrere i vinter jobbe med å utbedre skader etter råte og skadedyr.

Eystein Andersen, teamleder i seksjon for kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Eystein Andersen, teamleder i seksjon for kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Han står bak dokumentasjonsrapporten til fylkeskommunen.

Foto: Roald Marker / NRK

– Tømmeret er dessverre i dårlig stand. Nå skal vi prøve å redde huset, slik at det kan tas i bruk og bli bevart for fremtidige generasjoner, sier Bolkesjø.

Til våren skal tømmeret tilbake til Bolkesjø der bygningen skal settes opp igjen.

Det skal også få et tilbygg med bad og soverom.

– Vi skal montere huset på en tomt med utsikt over Telemarksfjella, med Lifjell, Mælefjell, Gaustatoppen og Blefjell. Vi har tenkt å leie det ut til turister, forklarer Bolkesjø.

Les også – En katastrofe om det brenner her

Trehusene står tett i Åsgårdstrand.