– En katastrofe om det brenner her

To av tre områder med verneverdige trehusmiljøer i Norge er ikke brannsikret. – En alvorlig situasjon, mener Riksantikvaren.

Trehusene står tett i Åsgårdstrand.

Åsgårdstrand står på Riksantikvarens liste over bymiljøer i Norge som har nasjonal kulturhistorisk verneinteresse, men den verneverdige bebyggelsen har ikke tilstrekkelig brannsikring.

Foto: Aina Beate Indreiten / NRK

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Riksantikvaren har kartlagt 156 områder med verneverdig trehusmiljø i Norge. Resultatene var dårligere enn ventet.

 Anne Rygh Pedersen

Anne Rygh Pedersen, direktør for brann og redning hos DSB, mener kommunene må lage en handlingsplan for å sikre sine verneverdige hus.

Foto: DSB / privat

– I to av tre områder med verneverdig trehusbebyggelse er det ikke planer for brannsikring av trehusmiljøene. Det er mindre enn ønsket, sier Anne Rygh Pedersen, direktør for brann og redning i DSB.

Undersøkelsen ble gjennomført ved at brannsjefene i kommuner med registrerte verneverdige trehusmiljøer, fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema. I ett av tre områder finnes det gode planer for brannsikring, men heller ikke det er godt nok, mener Pedersen.

– Vi må også iverksette planene i tiltak, og der er det et stykke å gå mange steder, sier Pedersen.

– En del av vår identitet

Ibenholt

Harald Ibenholt, seksjonssjef hos Riksantikvaren, får en stor jobbe med å velge ut hvem som skal få penger til sikring av verneverdige trehusmiljøer.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK
Geir Løvold

Geir Løvold er nyinnflyttet i Åsgårdstrand og har ikke hørt noe fra kommunen om hva han bør gjøre for å bedre brannsikkerheten.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Hos Riksantikvaren er de også lite fornøyde med resultatet.

– Det er ganske alvorlig for dette er de viktigste trehusområdene vi har i Norge, og trehusmiljøene er en del av vår identitet, sier Harald Ibenholt, seksjonssjef hos Riksantikvaren.

Rapporten fra undersøkelsen kom i sommer, men undersøkelsen ble gjort i fjor høst, før storbrannen i Lærdal der mange lenge fryktet den verneverdige delen av trehusbebyggelsen skulle gå tapt.

– Det er svært viktig å sikre de verneverdige trehusmiljøene. Under brannen i Lærdal i februar, så vi hvor mye skade en storbrann kan gjøre, sier Ibenholt.

Flere verneverdige trehusmiljøer

I Vestfold er det flere verneverdige trehusmiljøer hvor en brann kan få store konsekvenser.

Geir Løvold, som nylig flyttet til et hus i den gamle bydelen av Åsgårdstrand, er også opptatt av at verneverdige trehusmiljøer sikres mot brann.

– Det ville jo vært en katastrofe om det begynte å brenne her, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet

Fleire bygningar i gamle Lærdalsøyri vart sparde i brannen.

Mange hus gikk tapt i brannen i Lærdal i februar, men flere bygninger i gamle Lærdalsøyri ble spart i brannen.

Foto: Erik Bolstad / NRK

– Står på penger

Åsgårdstrand står på Riksantikvarens liste over bymiljøer i Norge som har nasjonal kulturhistorisk verneinteresse. I den gamle badebyen ligger husene tett i tett langs trange og smale gater, og en brann her kan lett spre seg til nabohusene.

Åsgårdstrand er en del av Horten kommune, og kommunen er blant mange kommuner i Norge som ikke har hatt penger til å sikre sine trehusmiljøer.

– Vi har gjort noe, blant annet har vi laget en risiko- og sårbarhetsanalyse. Men vi ønsker å sette i gang flere tiltak for å hindre spredning dersom det oppstår en brann, sier Geir Langhelle Mathiesen, beredskapssjef i Horten kommune.

Artikkelen fortsetter under bildet

Geir Langhelle Mathiesen

Geir Langhelle Mathiesen håper Horten kommune får penger fra Riksantikvaren til å sikre bebyggelsen i gamle Åsgårdstrand.

Foto: Aina Indreiten / NRK

30–40 søknader

I etterkant av brannen i Lærdal bevilget Regjeringen 10 millioner kroner til brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse, og Horten kommune har søkt om penger til brannsikringstiltak.

– Vi ønsker blant annet å sette opp utvendig brannrislingsanlegg, men det står på penger. Alle tiltak koster, sier beredskapssjefen.

Det er Riksantikvaren som skal fordele pengene. Fristen for å søke om penger til brannsikringstiltak gikk ut 15. august, og mange kommuner benyttet muligheten.

– Vi har ikke rukket å gå gjennom alle søknadene, men vi har fått mellom 30–40 stykker, sier Ibenholt.

– Men er 10 millioner kroner nok?

– Nei, det er ikke nok, men en god start, sier Ibenholt.

Åsgårdstrand

De trange gatene og den tette bebyggelsen i Åsgårdstrand gjør at en brann lett kan spre seg til nabohusene.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark