– En enorm miljøutfordring

Villreinforsker frykter at norsk miljøforvaltning aldri har stått overfor en så stor utfordring som å bekjempe skrantesyken hos villrein.

Villrein i Sunnfjord

ALVORLIG: Skrantesyken hos villrein er en av de mest alvorlige utfordringene norsk miljøforvaltning har stått ovenfor, mener villreinforsker.

Foto: Johan Moen / NRK

– Det er dramatisk. Veterinærer og patologer som har kunnskap om en slik sykdom innså nok alvoret ganske raskt. For alle oss andre, meg selv inkludert, har det tatt tid å ta dette inn over seg.

Det sier villreinforsker Olav Strand hos Norsk institutt for naturforskning, NINA. I går blei det kjent at man vurderer å skyte 1500 villrein i sone 1 i Nordfjella villreinområde, der de tre dyra som har fått påvist skrantesyken har blitt funnet.

Olav Strand, NINA

Villreinforsker Olav Strand hos NINA sier erfaringer fra Nord-Amerika viser hvor alvorlig skrantesyken er.

Foto: Manuela Panzacchi/NINA

Les også: Hit men ikkje lenger – slik skal reingjetar Knut stogge skrantesjuka

Kan dø ut

Skrantesyke, eller Chronic Wasting Disease blei første gang funnet hos villrein i Norge i fjor, men har blitt påvist hos ulike hjorteviltarter i Nord-Amerika gjennom mange år. Erfaringer derifra gjør at Strand, som har forska på villrein i flere tiår, er bekymra for hva som kan skje om man ikke får kontroll på den smittsomme sykdommen.

Det er eksempler på bestander i Nord-Amerika som er i ferd med å dø ut, sier Strand.

Foreløpig vet man ikke hvordan det eventuelt vil slå ut her i landet om flere dyr skulle bli smittet, men man jobber ut ifra et verst tenkelig scenario.

Flere fagområder må jobbe sammen

Strand er opptatt av at om man skal klare å skaffe seg kontroll over sykdommen, må et bredt spekter av fagfolk, jegere og lokale krefter spille på lag.

– Man trenger kunnskap om forvaltning, lovverk, molekylærbiologi, jakt, viltøkologi, og lokalkunnskap. Nøkkelen for å lykkes er å få satt alle gode krefter sammen, sier Strand.

Og selv om han veldig gjerne skulle sluppet å forholde seg til skrantesyken, er han klar på at slaget ikke er tapt.

– Det er veldig mange som er glade i villreinen her i landet. Engasjementet er stort lokalt, og det er gode krefter som har forvaltet og tatt vare på villreinen i mange år som ønsker å fortsette med det.

– Må tenke klart

Han oppfordrer også til å ikke få panikk, selv om situasjonen kan se mørk ut.

– Man må tenke klart, og ikke grave seg ned. Man må jobbe konstruktivt for å klare å få bukt med denne sykdommen, og det opplever jeg at man gjør.

Han sier noe av det viktigste i tiden framover er å få tatt prøver av alt fallvilt i området, for å se om de er smittet av den dødelige sykdommen.

For et scenario der skrantesyken får spre seg fritt er i realiteten ikke et alternativ, mener Strand.

– Hvis vi ikke klarer denne store oppgaven, viser erfaringer fra Nord-Amerika at vi kan vente oss ei framtid som ikke er akseptabel, avslutter Strand.