Hopp til innhold

Aksjonerer mot fylkeskommunen

Elevene på Skien videregående skole vil onsdag neste uke aksjonere mot Telemark fylkeskommune. De mener pengene som fylkeskommunen "sparte" under lærerstreiken i høst bør gå tilbake til dem.

Ulrik Johannessen

Elevrådsleder ved Skien videregående skole, Ulrik Johannessen vil vise fylkeskommunen at det trengs penger til å ruste opp det fysiske læringsmiljøet på skolen.

Foto: Privat

– Vi forventer at pengene som skulle brukes på skolen vår blir tilbakeført til oss, sier elevrådsleder ved Skien videregående skole, Ulrik Johannesen.

Onsdag i neste uke vil han og resten av skolen aksjonere mot det de mener er

en urettferdig politikk.

Sitte på gulvet

Elevene vil bære stolene fra klasserommet ut på gangen, og sitte på gulvet under de to første undervisningstimene.

Helge Galdal, Telemark fylkeskommune

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal ser fram til å møte elevene under aksjonen onsdag.

– Det gjør vi for å vise at stolene og det fysiske læringsmiljøet på skolen er så dårlig, at vi klarer oss like bra uten.

Johannessen synes det er feil at de 6,5 millionene som blei spart nå ikke føres tilbake til de tre skolene som blei rammet av streiken i sin helhet.

– Her er det en gylden mulighet til å ruste opp skolen. Skien videregående er i så dårlig stand at pengene hadde kommet veldig godt med, sier Johannessen.

Pengene settes i fond


Fylkesopplæringssjef Helge Galdal sier at saken skal behandles politisk i løpet av høsten, men at det er foreslått at pengene fylkeskommunen sitter igjen med etter lærerstreiken går tilbake til skolene.

– De faktiske merutgiftene skolene har hatt ved å ta igjen tapt undervisning går til de respektive skolene. Blir det penger til overs, settes de i et utdanningsfond som alle de videregående skolene i fylket kan søke om å få penger fra.

Ikke godt nok, sier elevrådslederen.

– Vi mener pengene i sin helhet burde gått til de tre skolene som blei rammet av streiken, og at skolene selv kunne bestemt hva pengene skulle brukes på, sier Johannessen.

Vil møte elevene

Galdal sier fondsløsningen er mer rettferdig, ettersom de tre skolene som var i streik har hatt et mindre forbruk enn de andre videregående skolene i fylket.

Lill Harriet Koi

Rektor ved Skien videregående skole, Lill Harriet Koi legger seg ikke opp i aksjonen, og sier hun har en god dialog med elevrådet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Pengene hadde helt sikkert blitt godt brukt på de tre streikerammede skolene også, men nå får alle muligheten til å søke på disse midlene, sier Galdal.

Han kommer til å møte opp under aksjonen på Skien videregående skole, og ser fram til å møte elevene.

– Hjertelig velkommen

Elevrådsleder Johannessen er glad for at Galdal vil møte elevene

– Vi skal ta han godt imot, og det er bra at han kommer så han selv ser hvor dårlige stolene våre er, sier Johannessen.

Han forteller at oppslutningen rundt aksjonen er stor blant elevene på skolen.

– Vi har opprettet en facebookgruppe der over 200 av elevene har sagt at de vil delta på aksjonen. Mange er ennå ikke invitert til gruppa, så jeg regner med at oppslutningen bare blir større, sier Johannessen.

Ledelsen er positiv

Elevrådet har vært i dialog med ledelsen på skolen, og de er positive til aksjonen

– Ledelsen stiller seg bak oss. Ledelsen ønsker også at disse pengene kommer tilbake til skolen, sier Johannessen.

Rektor Lill Harriet Koi ved Skien videregående skole sier dette er en politisk aksjon som i liten grad påvirker undervisningen, og at hun ikke blander seg opp i aksjonen.

– Elevrådet har holdt meg løpende orientert om aksjonen, og planlegger å gjennomføre denne på en god måte, sier Koi.