Må rive drømmehytta etter at fylkene slo seg sammen: – Dette er å tråkke på folk

Hytteprosjektet til flere millioner kroner fikk grønt lys og ekteparet tok sjansen på å starte byggingen. Men da Statsforvalteren slo seg sammen, snudde det.

Hytta i Ulesund

MÅ RIVE: Påbygget til høyre må rives, har Statsforvalteren i Agder bestemt, etter klagebehandling.

Foto: BERIT HEGGHOLMEN / NRK

– Vi er innmari skuffet. Dette er å tråkke på folk, og jeg føler meg lurt. De må se hele saken og menneskene bak sakene, sier Elisabeth Burchardt til NRK.

Hun og mannen må nå rive påbygget på hytta etter at Statsforvalteren i nabofylket Agder avgjorde saken.

Hytteprosjektet har de brukt over tre millioner kroner på. Det var Varden, som først omtalte saken.

Hyttenabo klagde

På tomta i Ulesund, i Porsgrunn kommune, var det allerede en hytte og ekteparet fikk godkjenning til å bygge ut med 47 kvadratmeter.

Det som da var Fylkesmannen i Telemark hadde ingen merknader og Porsgrunn kommune ga ekteparet lov til å bygge.

Men i siste runde klagde en hyttenabo på søknaden om igangsettingstillatelse. Kommunen tok ikke klagen til følge, men saken ble sendt til Statsforvalteren.

I løpet av de sju månedene det tok å behandle klagen, var Vestfold og Telemark slått sammen til ett kontor hos Statsforvalteren.

Trodde ikke klagen førte frem

De støttet plutselig klagen fra hyttenaboen. Tiltaket kom i alvorlig konflikt med de nasjonale interessene i strandsonen.

For å finne en nøytral avgjørelse havnet saken derfor hos Statsforvalteren i Agder. De var enig i at påbygget måtte rives.

Hytte i Ulesund.

FERDIG: Den opprinnelig hytta, som har stått der siden 70-tallet er bygget på, og står nå ferdig.

Foto: Privat

Ekteparet mener de ble offer for en strengere strandsonepraksis etter sammenslåingen av Statsforvalteren.

– Sju måneder er ganske mange måneder over saksbehandlingstid. Statsforvalteren hadde gitt sin uttalelse til byggesak og sagt de ikke hadde merknader, forteller de.

I mellomtiden var påbygget nesten ferdig bygd.

– Vi skjønte rett og slett ikke at vi burde ventet. Vi trodde ikke det ville føre frem, sier hytteeierne.

– Burde dere ventet med å bygge til klagesaken var ferdigbehandlet?

– Vi fikk igangsettingstillatelse etter at kommunen hadde behandlet klagen i juridisk avdeling. Fylkeskommunen og fylkesmannen hadde allerede gitt positive uttalelser. Kommunens vedtak ble derfor gitt uten forbehold, sier de.

Gitt uriktige byggetillatelser

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark mener de har rett i at bygget ikke kunne bygges.

– Historikken i saken er ikke et moment som tilsier at det kan gis dispensasjon, sier fungerende direktør i miljøavdelingen, Grethe Helgås.

Det har vært ulik praksis av byggeforbudet i kommunene og hos Statsforvalterne, bekrefter hun. Praksisen i Vestfold har vært tilpasset gjennom mange klagesaker.

– Sivilombudsmannens rapport fra i fjor stadfestet også at det er gitt dispensasjoner i Telemark som ikke skulle vært gitt, sier Helgås.

I fjor klagde Statsforvalteren i Vestfold og Telemark på 25 dispensasjonssaker av totalt 600 saker til behandling.

– Uheldig

Avgjørelsen er uheldig, mener Trond Ingebretsen, leder i utvalg for miljø og byutvikling i Porsgrunn kommune.

Trond Ingebretsen, AP i Porsgrunn

URIMELIG: Leder av utvalg for miljø og byutvikling, Trond Ingebretsen, mener avgjørelsen er urimelig. Han skal møte hytteeierne for å se om det kan løses uten at hele tilbygget rives.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Han synes det er synd at Statsforvalteren overprøver et enstemmig politisk vedtak.

– Vi er veldig opptatt av allmennhetens tilgang til sjøen og mener at denne hytta ikke vil ha noe negativt å si. Snarere tvert imot, sier han.

– Hvorfor ikke?

– Det er riving av boder og skjæringer som blir skjermet. Det har vært hytte der i mange år. De gjør det penere enn sånn det har vært, sier Ingebretsen.

Han mener lokalpolitikerne kjenner området godt. Statsforvalteren har derimot ikke vært på befaring, påpeker han.

Statsforvalteren i Agder mener befaring ikke har vært nødvendig fordi de har gode digitale løsninger.

Ventet i tre år

Hytteeierne sier de har satt alt på vent i tre år. De føler saken har blitt flyttet fra sted til sted.

Nå håper de et møte med Porsgrunn kommune kan føre til at hytta ikke må rives. Enn så lenge har de ikke avgjort om de vil ta saken videre til Sivilombudsmannen, eller noen rettslige skritt.

– Vi har blitt utsatt for krangling mellom Statsforvalteren og kommunen, som bare går over hodene på oss menneskene. Jeg håper fornuften seirer til slutt, sier Elisabeth Burchardt.

NRK opplyser om at saken er oppdatert med en presisering om hvilken tillatelse ekteparet fikk.