Eks-politimann i Bamble dømt til tre års fengsel

NEDRE TELEMARK TINGRETT (NRK): Ekspolitimannen (42) ble mandag dømt til tre års fengsel for å ha forlatt Linn Madelen Bråthen i hjelpeløs tilstand på Breviksbroen med døden til følge. Han anket dommen på stedet.

Linn Madelen Bråthen og politimannen

Dette er bildet som viste at Linn Madelen Bråthen og den tidligere politimannen gikk sammen opp på Breviksbrua.

Foto: Overvåkingsbilde/politiet

Ifølge dommen regnes flere ting som skjerpende i straffeutmålingen. Blant annet heter det at løgnen 42-åringen presenterte overfor familie og venner i en lengre periode før han innrømmet å ha vært på broen, medførte en stor tilleggsbelastning for de pårørende.

Retten mener også at han hadde et ekstra plikt til å hjelpe Bråthen i kraft av sin rolle som politimann. Retten fester ikke lit til politimannens forklaring, ifølge dommen.

– Den dømte 42-åringen anker dommen, sier forsvarer Arne Lia til NRK.

Han sier også at 42-åringen er sjokkert og vantro over dommen, og at han anker fordi han ikke ble trodd, ikke på grunn av lang fengselsstraff.

– For tiltaltes del er det et spørsmål om å bli trodd eller ikke trodd.

Dommen blir anket

Endret forklaring

Straffeutmålingen på tre år er i tråd med aktors påstand tidligere i rettssaken.

Mye av oppmerksomheten rundt rettssaken skyldes at det tok lang tid før den tidligere politimannen innrømmet at han hadde løyet om hva som skjedde.

Da Bråthen ble funnet død utenfor Sandøya i Brevik 3. august 2013 fortalte den tidligere politimannen at de hadde skiltes mens hun var i live. Da hadde han status som vitne i saken.

Men bilder fra et overvåkingskamera på et kjøpesenter på Stathelle viste noe annet. På bildet er de på vei sammen ut på Breviksbrua.

Politimannen ble først siktet for falsk forklaring, deretter for forsettlig drap. Han innrømmet falsk forklaring og forklarte det med at han var i sjokk.

Forsvarer Arne Lie

Ekspolitimannens forsvarer, Arne Lie.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Siden da har han holdt fast ved at Bråthen hoppet fra brua uten at han var i stand til å hindre det.

I dommen fra tingretten står det at retten ikke skal vurdere spørsmålet om tiltalte kan ha forvoldt Bråthens død, og at retten ikke kan gå utover det forhold tiltalen gjelder.

Kranglet på brua

Bråthen og den dømte 42-åringen kranglet på brua før hun døde. Retten mener at Bråthen og 42-åringen hadde et forhold, og at dette var grunnen til at de kranglet før Bråthen havnet i vannet.

Den tidligere politimannen er dermed i Nedre Telemark tingrett dømt til fengsel i tre år for å ha forlatt Bråthen i en hjelpeløs tilstand med døden til følge.

Dommer Berit Nerva skriver i dommen:

«Når vitneforklaringene sees i sammenheng, og der særlig forklaringene fra vitnene NN og NN (redaksjonen har anonymisert vitnene) vektlegges, er retten ikke i tvil om at det oppstod en kraftig krangel mellom Linn og tiltalte på Breviksbrua, og at krangelen startet før Linn løp mot rekkverket (ifølge tiltalte for å «lekeklatre» på rekkverket), og før tiltalte forlot henne på brua.»

De hadde et seksuelt forhold

Under rettssaken har det vært uenighet om det var et seksuelt forhold mellom tiltalte og avdøde. Mens den tidligere politimannen har nektet for at det var noe mer enn vennskap mellom de to, har flere vitner fortalt om det motsatte.

Les også:

Vitne: – Tiltalte tilbød seg å bli sammen med Bråthen

– Bråthen ville stanse politimannens seksuelle tilnærmelser

I dommen trekkes vitneforklaringene fra avdødes venninner frem. Det er også gjengitt en Skype-samtale mellom tiltalte og avdøde.

«Samtalene tilsier at det skjedde noe seksuelt mellom tiltalte og Linn utendørs natt til 15.05.2013, selv om dette ikke nødvendigvis var samleie. Retten mener at Skypesamtalene, sammenholdt med forklaringene fra Linns venninner, klart tilsier at tiltalte og Linn hadde hatt seksuell omgang ved flere tidligere anledninger, iallfall før Linn møtte sin samboer.»

Videre står det i dommen fra Nedre Telemark tingrett at det er grunn til å tro at samtalene mellom tiltalte og Bråthen med tiden gradvis utviklet seg til å få et mer seksuelt innhold. At det som startet som en form for spøk eller flørt, siden ble mer alvorlig og direkte.

Retten mener grunnen er at de tidligere har hatt et erotisk forhold.

«Utskriften fra samtalene 15.05.2013 viser også at Linn var delaktig i samtalene om å ha sex med tiltalte natt til 15.05.2013, selv om tiltalte fremstod som den mest pågående.»

Olav Rønneberg kommenterer dommen

Motstridende følelser før bro-turen

Retten er usikker på hvordan forholdet mellom Bråthen og den tidligere politimannen utviklet seg videre frem til hun døde.

«Det er imidlertid grunn til å tro at tiltalte ga uttrykk for at han ønsket å ha et seksuelt forhold til Linn. Linn kan ha hatt motstridende følelser i forhold til dette. Retten antar at Linn fra medio mai og i tiden fremover befant seg i en følelsesmessig vanskelig situasjon på grunn av dette.»

Ifølge retten er det med denne bakgrunnen tiltalte og avdøde går sammen på tur natt til 3. august 2013.

Kjetil Omholt

Aktor Kjetil Omholt la ned påstand om tre års fengsel.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

«Retten er overbevist om at krangelen dreide seg om forholdet mellom tiltalte og Linn, og at Linn var svært sint, opphisset og fortvilet. Retten mener at Linn utvilsomt befant seg i en akutt, psykisk ustabil tilstand da tiltalte forlot henne på brua.»

«Hensynsløs opptreden»

Hvordan Bråthen havnet i vannet, er ikke retten sikker på. I dommen står det at Bråthen «etter rettens syn» skal ha klatret over rekkverket på Breviksbrua etter en krangel med tiltalte og at hun deretter falt fra broa, enten ved et uhell eller ved å ha skjøvet seg ut fra broa.

«Under enhver omstendighet ble Linn forlatt av tiltalte i en hjelpeløs tilstand», står det i dommen.

Om det som skjedde siden skriver tingretten i sin dom at «tiltaltes opptreden den første tiden etter at Linn falt fra brua fremstår som hensynsløs».

Den tidligere politimannen ble arrestert samme dag som Linn Madelen Bråthen ble gravlagt. Etter egen forklaring var han da lettet over å kunne fortelle sannheten.

«Retten har ingen tiltro til dette, og mener at man kan utelukke at tiltaltes forklaring – både om sitt forhold til Linn og om at det ikke var noen krangel på Breviksbrua før Linn falt i vannet – er riktig.»

42-åringen har forklart at han først hadde tenkt til å varsle om fallet fra broa. Han sier at han først så seg om, for å se om det var biler i nærheten. Deretter tenkte han at han skulle ringe på i et hus, men han slo dette fra seg, fordi det ikke ville forandre det fakta at Linn hadde falt i vannet og var død. Heller ikke tiltaltes psykolog lykkes med å kaste lys over dette under rettssaken.

«Psykolog Carl Petter Ørvik har undret seg over at tiltalte i liten grad har evnet å reflektere over hvorfor denne endringen i tankegangen kom», står det i dommen.

Den tidligere politimannen forklarer det hele med at han fikk et traume, men i dommen kommer det tydelig frem at retten ikke tror på forklaringen hans. Om hvorfor han ikke tilkalte hjelp står:

«Retten er overbevist om at dette dels skyldes at tiltalte følte seg medansvarlig for dødsfallet og dels at tiltalte – dersom han fortalte sannheten om sitt forhold og relasjon til Linn og om bakgrunnen for krangelen på brua – risikerte tap av sitt omdømme og sin anseelse.»

Det ville også bli kjent at tiltalte hadde forlatt en hjelpeløs kvinne på Breviksbroa, til tross for at han var politimann. Dette fordi både han og kollegene ved Bamble lensmannskontor kjente til avdødes psykiske tilstand. Om andre grunner til at tiltalte handlet som han gjorde, skriver retten:

«Dertil ville tiltalte miste vennskapet til sin nærmeste venn (Linns samboer). Han risikerte også samlivsbrudd.»

Skyldsspørsmålet

I tingrettsdommen finner retten uten tvil 42-åringen skyldig etter tiltalen.

«Retten finner bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte forlot Linn i hjelpeløs tilstand på Breviksbrua natt til 03.08.2013, slik at Linn falt i vannet og døde.»

Videre i dommen kommer det frem at tiltale gjorde dette med vilje.

«Faren for at Linn kunne falle fra brua og omkomme, var nærliggende. Det er således ingen tvil om at tiltalte forsettlig forlot Linn i hjelpeløs tilstand.»

Samme bevisførsel i lagmannsretten

Aktor Kjetil Omholt sier at han er rimelig fornøyd med at Riksadvokaten og retten har lagt til grunn samme vurdering som ham selv. Og en anke lå i kortene.

– Det ble vel uttalt på forhånd. Så det er ingen overraskelse, sier Omholt.

– Da får vi bare kjøre samme runde om igjen, med samme bevisførsel, og så får den nye domstolen, lagmannsretten, ta stilling til saken på nytt. Det er ikke annet å gjøre.

I retten sa forsvarer Lie at aktor Kjetil Omholts fremstilling av saken minnet om et eventyr.

– Det ligger vel i det jeg sa i prosedyren at her var det, slik som min klient ser det, produsert et saksforhold som ikke hadde rot i virkeligheten, og han er skuffet over at retten har lagt den forklaringen til grunn, sier Lie.