Eidsvig ber prest tie om overgriper

Biskop Bernt Eidsvig advarer pater Reidar Voith mot å offentliggjøre navnet på sin overgriper.

Bernt Eidsvig og Reidar Voith

Biskop i den katolske kirke i Norge, Bernt Eidsvig fraråder Reidar Voith mot å navngi sin overgriper til offentligheten.

Foto: Heiko Junge/Anne Lognvik / Scanpix/NRK

Biskopen i den katolske kirken i Norge, Bernt Eidsvig, vil gripe inn overfor et planlagt møte i Vår Frues kirke i Porsgrunn. Sogneprest Reidar Voith sier at han vil fortelle menigheten om overgrepene han skal ha blitt utsatt for for tjue år siden.

Voith har fortalt at han ble forsøkt voldtatt to ganger under studietiden av en prest i den katolske kirken.

- Dette vil jeg ta opp med ham, fordi jeg tror det er å bringe menigheten inn i en konflikt hvor menigheten ikke er part, sier han til NRK.no.

Kan ikke skjønne hvorfor

Eidsvig sier han ikke forstår hvorfor Voith vil navngi overgriperen til menigheten.

- Dette skjedde ikke i denne menigheten, det skjedde lenge før Voith ble sogneprest i Porsgrunn, og jeg kan ikke se hvorfor de skal utsettes for det oppgjøret. Derimot vil jeg gjerne se at han snakker med folk som har behov for det enkeltvis, sier han.

- Men Voith begrunner jo dette med at han vil gi menigheten informasjonen direkte, i stedet for at de danner seg et bilde av hendelsene slik de beskrives i media...

- Jeg tror det er å blande personlig historie med menighetens fremste anliggender, som er sjelesorg og liturgi for de troende i Telemark, sier Eidsvig.

Fraråder det sterkt

Han forstår at menigheten er opptatt av hva som har skjedd med Voith, men vet ikke om denne type formalisering er en god ting.

- Jeg forsøker å få tak i Voith på telefon. Jeg vil sterkt fraråde ham å gjøre dette. Jeg kan ikke gripe inn i hans daglige ledelse av menigheten, men jeg tror dette er å blande sammen ting som ikke burde blandes sammen, sier Eidsvig.

- Den katolske kirke har jo den siste tiden fått kritikk for at overgrepssaker har blitt holdt unna offentligheten. Representerer Reidar Voith en åpenhet som folk etterspør i den katolske kirke?

- Jeg tror ikke dette har noe med åpenhet å gjøre. Han kan jo ikke være åpen på sitt embedes vegne, han kan være åpen på private vegne. Å trekke menigheten inn i noe som er privat er en ting jeg sterkt vil fraråde ham, sier han.

Full tillit til Voith

Eidsvig sier at slike saker som Voith nå har stått frem med alltid har to sider.

- Jeg har full tillit til Voith og hans hukommelse, men alle slike oppgjør er vanskelige, og man må være sterk for å se dem igjennom.

Reidar Voith sier til NRK.no at han er sliten, og at han ikke ønsker å kommentere saken. Han har tidligere uttalt at han føler at han har fått støtte fra kirken i sin sak.

- Er du redd for at Voith ikke vil føle at kirken støtter ham, om han ikke får holde dette møtet?

- Dette har ikke noe med støtte å gjøre, men med klokskap å gjøre, og hvilken belastning han tåler å bære. Mitt klare råd er at møtet avlyses, og at han heller gir folk muligheten til å snakke med ham på tomannshånd, sier Eidsvig til NRK.no.