Dramatisk for kysttorsken

Kysttorsken er helt borte fra sjøen mellom Kragerø og Oslo. Grunnen til dette er usikker.

Dramatisk for kysttorsken

SE VIDEO: Kysttorsken har forsvunnet.

Torsken i karet hos fiskehandleren i Kragerø er hentet langt til havs. I fjordene har fiskere forsøkt å fange 10 kysttorsk for Havforskningsinstituttet i Bergen uten å lykkes.

– Det er ganske fortvilende at det ikke er mulig å få en eneste torsk til undersøkelse, sier Elke Karlsen, som er miljøkonsulent i Kragerø.

Lite torskeyngel

Prøvefiske Havforskningsinstituttet har gjort viser svært dårlige resultater.

– Det vi ser nå er at rekrutteringen fra Kragerø og nordover mot Oslo og videre mot Sverige har vært veldig dårlig de siste årene. I fjor fikk vi nesten ingen torskeyngel på den strekningen, sier forsker Esben Moland Olsen ved Havforskningsinstituttet.

Hvorfor det er svært lite torsk har ikke havforskerne noe godt svar på.

– Det har vært en kraftig temperaturøkning i vannet de senere årene, og det spiller inn på hva som er tilgjengelig av mat for småtorsken. Når det blir varmere i vannet, blir det mindre mat, og dermed dårligere muligheter for småtorsken til å overleve, sier forskeren.

Skylder på sel

Mange mener at den store økningen av selbestanden er hovedårsaken til at det er mindre torsk.

– Det er mulig, men selen spiser ikke bare torsk. Den tar det den får tak i, sier Moland Olsen.

Roy Kristensen har vært yrkesfisker i mange år. Nå må han langt ut for å få fangstene sine.

– Det er ikke bare torsken som er borte. Hvitting, lyr, hyse og sei er også borte, sier han.