Hopp til innhold

Lege nektet å sette spiral – vant i Høyesterett

Høyesterett mener oppsigelsen av fastlegen, som nektet å sette spiral på kvinner av samvittighetsgrunner, er ugyldig.

Katarzyna Jachimowicz

Lege Katarzyna Jachimowicz er katolikk og sier hun ikke vil sette spiral på kvinner på grunn av samvittighetsgrunner.

Foto: Roald Marker

– Jeg er hørt. Det er jeg lettet og glad for, sier Katarzyna Jachimowicz til NRK.

Den polskfødte katolske legen ble oppsagt fra jobben som fastlege i Sauherad kommune i Telemark fordi hun nektet å sette inn spiral på kvinner av samvittighetsgrunner.

Oppsigelsen skjedde i 2015 etter at reglene i fastlegeforskriftene ble innskjerpet, slik at fastlegene ikke kunne reservere seg mot å gi prevensjon.

Kommunen må betale erstatning

Fastlegen saksøkte kommunen for usaklig oppsigelse og krevde jobben tilbake, men tapte i tingretten i januar 2017.

I november i fjor kom Agder lagmannsrett fram til at oppsigelsen var ugyldig, men frifant Sauherad kommunen for erstatningsansvar overfor Jachimowicz.

Torsdag sa en enstemmig Høyesterett seg enig i det første punktet, men kom fram til at kommunen er erstatningsansvarlig for tap Jachimowicz har lidd som følge av oppsigelsen.

Torsdagens dom fastsetter ikke noen størrelse på erstatningsbeløpet.

I tillegg må kommunene betale 2,5 millioner kroner i sakskostnader for behandling i tre rettsinstanser.

– Dette kan føre til endring av fastlegeforskriften, og åpne for at fastleger reservere seg av samvittighetsgrunner, sier legens advokat Håkon Bleken.

Katarzyna Jachimowicz og Håkon Bleken

Katarzyna Jachimowicz og hennes advokat Håkon Bleken i lagmannsretten i november i fjor.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

– Samvittighetsgrunner er en menneskerett

Katarzyna Jachimowicz mener samvittighetsgrunner er en menneskerett, og at det er viktig i et moderne demokrati.

– Det er viktig at samvittighetsfrihet er respektert i Norge.

– Kommer du til å kreve jobben tilbake?

– Det har jeg ikke bestemt meg for ennå, sier hun.

Jachimowicz var fastlege og kommunalt ansatt lege i Sauherad i Telemark i 20 prosents stilling. Hun fikk fastlegejobben i mai 2011.

Hun har heller ikke bestemt seg for hvor mye penger hun vil kreve av kommunen i erstatning, men advokaten hennes, Håkon Bleken, mener hun har krav på et millionbeløp.

Tok forbehold

I intervjurundene med kommunen hadde hun opplyst om samvittighetsforbeholdet som innebærer at hun reserverer seg mot å sette inn spiral på kvinner.

Legen har hele tiden vært klar på at samvittighetsforbehold inngikk i avtalen hun hadde med kommunen.

Nettopp dette forbeholdet var det første Høyesterett så på da de tok opp saken.

Førstvoterende dommer Erik Møse skriver at han finner det klart at det «ble inngått en bindende avtale om ansettelse av Jachimowicz som omfattet en aksept av hennes samvittighetsforbehold».

Får støtte av kristen legeforening

Jachimowicz har fått økonomisk hjelp av Norges Kristelige legeforening og Oslo katolske bispedømme for å kunne prøve saken for rettsapparatet.

Fylkesmannen i Telemark opprettet tilsynssak mot Jachimowicz i februar 2014, og i januar året etter fastslo Helsetilsynet at hun ikke hadde adgang til å reservere seg.

Hun gikk ut i permisjon 1. april 2015 og har siden jobbet som lege ved Sykehuset Telemark.

Kommunen sa opp fastlegeavtalen hennes 3. desember samme år.

I dag jobber Jachimowicz ved Sykehuset Telemark i Skien.