Lettere å bygge drømmehytta i strandsonen

– Konfliktene knyttet til bygging i strandsonen vil nok likevel ikke forsvinne.

Hytte langs sjøen

Det blir enklere å bygge i Vestfolds lange strandsone.

Foto: Finn.no

Det har i flere tiår vært vanskelig å få tillatelse til å bygge hytte cirka 100 meter fra sjøen og oppover. Det blir imidlertid lettere framover.

Det har fylkestingpolitikerne vedtatt i forbindelse med den nye kystsoneplanen.

– Det vil bli enklere å få behandlet og godkjent plan- og byggesaker for de som har hytte i 100-metersbeltet eller i byggeområder, sier Torstein Kiil i Vestfold fylkeskommune, prosjektleder for kystsoneplanen.

De med eiendommer i 100-metersbeltet og i byggeområder, kan nå bygge litt høyere.

– De kan øke takhøyden fra 4,5 meter til seks. Det gir muligheter til å for eksempel innrede loftet til soverom. Tanken bak dette er å bygge ut færre nye områder i strandsonen, og heller bygge på hus som allerede står der.

Ifølge Kiil er velger hver enkelt kommune om de vil innføre nettopp disse føringene i kommuneplanen.

Byggegrense nærmere sjøen

Kommunene er nødt til å innarbeide størstedelen av kystsoneplanen.

– Men mange av de nye retningslinjene må også tilpasses hver enkelt, sier Kiil, og fortsetter:

– Framover får kommunene også lov til å legge byggegrensa nærmere sjøen. I dag ligger den i 100-metersbeltet. I områdene som er utbygd fra før, kan byggegrensa legges inntil femten meter fra sjøkanten.

– Ikke slutt på konflikter

De siste tiårene har bygging i strandsonen skapt mange konflikter i Vestfold, særlig mellom kommunen og fylkesmannen.

– Jeg tror ikke disse vil bli borte på tross av kystsoneplanen. Det er det for store verdier i kystsonen til, men vi håper de nye retningslinjene vil føre til at det blir noe mindre konflikter. Vi skal imidlertid ha mål om å redusere antall dispensasjoner, sier Kiil.

Fortsatt strengt i LNF-områdene

Han forteller at mange fritidshus i Vestfold ligger i landbruks-, natur- og fritidsområdene (LNF-områdene) innenfor 100-metersbeltet.

– Her vil det fortsatt være meget strengt. Skal man gjøre noe her, vil man fortsatt være avhengig av å få en dispensasjon fra kommunen.

Ifølge Kil har husene i Vestfolds strandsone vokst kraftig de siste ti årene. Dette har gjort kysten utsatt for press.